centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztat
Nowelizacja prawa zamówień publicznych
Warszawa, 21.02.2013 Koordynator:

Kolejna nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian. Zupełnie nowe zasady udzielania zamówień związanych obronnością i bezpieczeństwem, nowe zasady uczestnictwa w przetargach grup kapitałowych i zaostrzenie przepisów w zakresie wykluczania wykonawców z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, to tylko niektóre z ważnych zagadnień. Warsztat "nowelizacja prawa zamówień publicznych" ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi przepisami oraz możliwymi praktycznymi konsekwencjami wprowadzonych zmian.

prowadzący:

PROGRAM

21 lutego 2013 r.
10:00 Rozpoczęcie warsztatów
12:30 Przerwa na lunch
16:00 Zakończenie
 1. Bezpieczeństwo państwa i implementacja "Dyrektywy Obronnej" - sygnalizacja zagadnienia
  • Nowe pojęcia w PZP,
  • kluczowe pojęcie "newralgicznych dostaw, usług lub robót budowlanych"
  • Nowe zwolnienia ze stosowania PZP,
  • Tradycyjne ograniczenia w stosowaniu zwolnień,
  • Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
   • wyjątkowe zasady - nowy rozdział 4a
   • kto może stosować?
   • Jakich zamówień dotyczą?
   • Podstawowe różnice w stosunku do "zwykłych zamówień"
 2. Warunki udziału w postępowaniu
  • Nowy art. 22 ust. 5, czyli co mają na celu warunki udziału w postępowaniu?
  • nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów
 3. Grupy kapitałowe
  • Nowe obowiązki w zakresie dokumentów składanych wraz z wnioskiem lub ofertą,
  • Nowa podstawa wykluczenia,
  • Koncesja na roboty budowlane - zmiana zasad
 4. Wykluczanie "nierzetelnych wykonawców" na nowo, czyli:
  • Zaostrzenie art. 24 ust. 1 pkt 1,
  • art. 24 ust. 1 pkt 1a vs Trybunał Sprawiedliwości
 5. Dialog techniczny
  • Nie tryb?
  • Więc co?
  • I po co?
  • Zasady prowadzenia "dialogu technicznego"
 6. Inne zmiany
 7. Przepisy przejściowe
  • co i kiedy wchodzi w życie?
  • Czy na pewno prawo znowu działa wstecz?
Program
Zamów materiały
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78