centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa, 11.09.2013 Koordynator:

Kolejna nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian. Zupełnie nowe zasady udzielania zamówień związanych obronnością i bezpieczeństwem, nowe zasady uczestnictwa w przetargach grup kapitałowych i zaostrzenie przepisów w zakresie wykluczania wykonawców z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, to tylko niektóre z ważnych zagadnień. Warsztat "nowelizacja prawa zamówień publicznych" ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi przepisami oraz możliwymi praktycznymi konsekwencjami wprowadzonych zmian.

Rozpoczęcie warsztatów godzina 10:00
Przerwa na lunch 12:30
Zakończenie 16:00

PROGRAM

1. Bezpieczeństwo państwa i implementacja "Dyrektywy Obronnej" - sygnalizacja zagadnienia

 1. Nowe pojęcia w PZP,
 2. kluczowe pojęcie "newralgicznych dostaw, usług lub robót budowlanych"
 3. Nowe zwolnienia ze stosowania PZP,
 4. Tradycyjne ograniczenia w stosowaniu zwolnień
 5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
  • wyjątkowe zasady - nowy rozdział 4a
  • kto może stosować?
  • Jakich zamówień dotyczą?
  • Podstawowe różnice w stosunku do "zwykłych zamówień"

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Nowy art. 22 ust. 5, czyli co mają na celu warunki udziału w postępowaniu?
 2. nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

Grupy kapitałowe

 1. Nowe obowiązki w zakresie dokumentów składanych wraz z wnioskiem lub ofertą,
 2. Nowa podstawa wykluczenia,
 3. Koncesja na roboty budowlane - zmiana zasad

Wykluczanie "nierzetelnych wykonawców" na nowo, czyli:

 1. Zaostrzenie art. 24 ust. 1 pkt 1,
 2. art. 24 ust. 1 pkt 1a vs Trybunał Sprawiedliwości

Dialog techniczny

 1. Nie tryb...
 2. Więc co?
 3. I po co?
 4. Zasady prowadzenia "dialogu technicznego"

Inne zmiany

Przepisy przejściowe

 1. co i kiedy wchodzi w życie?
 2. Czy na pewno prawo znowu działa wstecz?

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78