centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LVIII edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
OTWARTE ZASOBY PUBLICZNE ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY WDRAŻANIA
Warszawa, 09.04.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: dr Zofia Zawadzka

PROGRAM

9 kwietnia 2013 r.
10:00 Wprowadzenie do seminarium: Otwarte zasoby publiczne - konieczność czy zagrożenie?
dr Zofia Zawadzka
10:15 Wykład i dyskusja: Otwarte zasoby publiczne - cel i proponowane konstrukcje w założeniach projektu ustawy.
 • Zakres pojęć "otwarte zasoby publiczne" i "open data".
 • Korzystanie z "otwartych zasobów" a ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - różnice konstrukcyjne.
 • Najważniejsze elementy założeń do rządowego projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych:
  1. zakres przedmiotowy i podmiotowy,
  2. ogólne zasady udostępniania zasobów publicznych,
  3. obowiązki podmiotów zobowiązanych (nabycie praw autorskich, tryb udostępnienia etc.).
mec. Xawery Konarski
11:30 Wykład: Publiczne finansowanie - publiczna dostępność - prawne aspekty.
 • Otwarty dostęp - definicja.
 • Problemy prawne na drodze do wdrożenia otwartego dostępu do zasobów publicznych
 • Relacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej, ustawami sektorowymi oraz projektowaną ustawą o otwartych zasobach publicznych.
dr Krzysztof Siewicz
(Centrum Otwartej Nauki ICM UW )
12:30 Lunch
13:00 Wykład: Dotychczasowe doświadczenia z dostępem do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniem tej informacji.
 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, w tym konsekwencje art. 5 ust. 2.
 • Rozróżnienie pomiędzy dostępem do informacji publicznej a re - use.
 • Zasady re - use.
 • Warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystania (m. in. opłaty).
 • Kontrola sądowa dostępu do informacji publicznej - orzecznictwo w tym zakresie.
mec. dr Arwid Mednis
14:00 Wykład: Wolne licencje - Creative Commons - w kontekście projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.
 • Wolne licencjonowanie jako dobrowolny mechanizm w ramach systemu prawa autorskiego: różnorodność licencji, definicje otwartości / wolności licencjonowania.
 • Ustawa o otwartych zasobach publicznych w kontekście polityk otwartości zasobów zagranicą - przykłady z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Australii i Unii Europejskiej
 • Specyfika zasobów: informacja publiczna, dane publiczne, zasoby edukacji, kultury i nauki
 • Jaka licencja i kiedy ją stosować? Kiedy licencja nie jest niezbędna? Czy ma sens tworzenie dedykowanych licencji narodowych - przykład brytyjskiej Open Government Licence
 • Wykorzystanie wolnych licencji dla licencjonowania zasobów publicznych
dr Alek Tarkowski
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład i dyskusja: Przenoszenie autorskich praw majątkowych na wydawców.
 • Umowa wydawnicza - pojęcie i istota
 • Treść umowy wydawniczej.
 • Prawa i obowiązki stron umowy wydawniczej.
 • Sytuacja prawna twórcy w świetle praktyki wydawniczej.
 • Zbywalność autorskich praw majątkowych a założenia projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.
dr Zofia Zawadzka
(Zakład Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
15:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78