centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXIV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PRAWO AUTORSKIE W ARCHITEKTURZE I PROJEKTOWANIU
Warszawa, 05.11.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: mec. Jarosław Góra

PROGRAM

5 listopada 2013 r.
10:00 Wykład: Ryzyka prawne związane z projektowaniem.
 • Ryzyka wynikające z umowy z projektantem.
 • Prawa autorskie projektanta.
 • Nadzór autorski projektanta.
 • Zamówienie publiczne na projektowanie i nadzór autorski.
 • Ryzyka wynikające z jakości projektu.
 • Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi i gwarancji.
r.pr Małgorzata Rogowicz-Angierman
10:45 Wykład: Ochrona prawno-autorska od projektu koncepcyjnego do zrealizowanego obiektu. Potencjalne konflikty inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego.
 • Utwór w architekturze - od koncepcji po realizację.
 • Twórca utworu architektonicznego.
 • Specyfika autorskich praw osobistych i majątkowych w przypadku architektury.
 • Przypadki naruszeń praw autorskich - case study.
mec. Jarosław Góra
11:45 Pytania i odpowiedzi
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Trudna sztuka kompromisu: ochrona interesów inwestora a ochrona interesów architekta w umowie o prace projektowe.
 • Cel umowy o prace projektowe. Formalno-prawny status projektanta a oczekiwania inwestora względem architekta w konkretnym procesie inwestycyjnym.
 • Przedmiot umowy. Definiowanie obowiązków architekta i ustalanie zakresu prac projektowych. Katalog otwarty czy katalog zamknięty?
 • Komunikacja pomiędzy stronami umowy. Tryb uzgadniania rozwiązań projektowych i rozwiązań zamiennych. Ingerencja inwestora w projekt na etapie jego tworzenia (stopień związania architekta wytycznymi ze strony pozostałych uczestników procesu budowlanego po stronie inwestora). Odpowiedzialność architekta.
 • Prawa autorskie do utworu architektonicznego. Projektant jako twórca. Prawa osobiste. Prawa zależne. Gwarancje po stronie inwestora.
 • Umowa o nadzór autorski a umowa o prace projektowe. Uzgodnienie zasad wykonywania nadzoru.
 • Wynagrodzenie. Definiowanie elementów objętych i nieobjętych wynagrodzeniem podstawowym.
 • Podsumowanie: Rola architekta w procesie inwestycyjnym - twórca, koordynator, gwarant czy posłuszny wykonawca?
adw. dr Patrycja Antoniak
13:10 Wykład: Nadzór autorski architekta.
 • Zakres nadzoru autorskiego i obowiązki projektanta.
 • Czy można dokonywać zmian w dokumentacji bez zgody projektanta?
 • Czy inwestor może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiemu osobie innej niż projektant?
 • Jak ukształtować klauzule umowne dotyczące nadzoru autorskiego?
 • Wpływ na zakres nadzoru autorskiego w przypadku umów zawieranych na podstawie prawa zamówień publicznych (np. konkurs, przetarg nieograniczony).
 • Odpowiedzialność projektanta w zakresie nadzoru autorskiego.
adw. Marcin Lassota
(Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka)
13:50 Pytania i odpowiedzi
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Wykład: Korzyści z pisemnej formy umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego. Dzierżawa praw autorskich - nowe możliwości w prawie autorskim w kontekście projektowania.
 • Konsekwencje niezachowania formy pisemnej.
 • Określenie pól eksploatacji w umowie.
 • Jak ukształtować umowy z podwykonawcami i branżystami?
 • Do czego uprawnia nabycie egzemplarza projektu architektonicznego?
 • Wykorzystanie dokumentacji projektowej do celów innych niż realizacja inwestycji (np. w celach reklamowych).
 • Dopuszczalność umowy dzierżawy praw autorskich.
 • Różnice między umową dzierżawy a umową licencyjną i umową o przeniesienie praw autorskich.
 • Skutki udzielenia sublicencji albo poddzierżawy przez osobę nieupoważnioną.
 • Czy dzierżawa może objąć osobiste prawa autorskie?
adw. Marcin Lassota
(Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka)
15:00 Wykład: Prawo autorskie w pracy plastyków (grafików), programistów i fotografów.
 • Egzemplarz utworu a utwór - kontekst prawny, związany z ochroną.
 • Dozwolony użytek w przypadku utworów plastycznych i fotograficznych.
 • Ograniczenia ochrony dotyczące "starych" fotografii.
 • Zasada odpłatności nadzoru autorskiego w przypadku utworów plastycznych.
 • Autorskie prawa osobiste a prawa zależne.
 • Specyfika ochrony programów komputerowych jako utworów.
mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
15:45 Pytania i odpowiedzi.
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78