centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXIV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PRAWO AUTORSKIE W ARCHITEKTURZE I PROJEKTOWANIU
Warszawa, 05.11.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Patrycja Antoniak

Patrycja Antoniak

Patrycja Antoniak

Adwokat, doktor nauk prawnych, Partner w Kancelarii ECh&W
Doświadczenie:
- Kompleksowa obsługa prawna największych projektów inwestycyjnych w Warszawie w zakresie postępowań poprzedzających przystąpienie do robót budowlanych;
- Doradztwo, przygotowywanie projektów umów oraz prowadzenie negocjacji w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji, w tym w trybie Specustawy Drogowej;
- Audyty stanu prawnego i programy aktywizacji inwestycyjnej nieruchomości planowanych do sprzedaży;
- Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony zabytków i badanie statusu konserwatorskiego nieruchomości;
- Regulacja tytułu prawnego do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
- Weryfikacja roszczeń dekretowych do nieruchomości;
- Przygotowywanie i negocjowanie porozumień z zakresu praw autorskich do utworów architektonicznych;
- Analiza oraz przygotowywanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prelegenci | Rafał Golat

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Prelegenci | Jarosław Góra

Jarosław Góra

Jarosław Góra

Adwokat, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w których istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how (twórcy i artyści, producenci filmowi, biura architektoniczne, podmioty z branży IT czy instytucje kulturalne). Doświadczony trener szkoleń prowadzonych dla: TUV Nord, Akademii Informatyki Śledczej (Media sp. z o.o.), Centrum Projektów Informatycznych, Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor publikacji popularyzujących zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii w mediach branżowych: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT, Frames Factory, Niebezpiecznik.pl Twórca i redaktor bloga ipblog.pl poświęconego zagadnieniom prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

Prelegenci | Marcin Lassota

Marcin Lassota

Marcin Lassota

Marcin Lassota, LL.M. – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.
Specjalizacje zawodowe: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe, obsługa i reprezentacja prawna instytucji kultury oraz instytucji naukowych, prawo zamówień publicznych, organizacja konkursów i loterii, a także prawo medyczne i odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Cytowany m.in. przez „Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, miesięcznik „Press”. Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzi zamknięte i otwarte szkolenia z pisania umów dla instytucji kultury, a także warsztaty podczas targów książki, m.in. w Krakowie i Warszawie, festiwali filmowych i konferencji dla branży kinowej (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Forum Wokół Kina, NewCineForum). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.

Prelegenci | Małgorzata Rogowicz - Angierman

Małgorzata Rogowicz - Angierman

Małgorzata Rogowicz- Angierman

Radca prawny od 1984 roku. W latach 2010 -2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.
Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi Polsce i zagranicą. Rozjemca FIDIC, doradzała lub była rozjemcą miedzy innymi: przy budowie terminala portu lotniczego w Warszawie, budowie dróg i autostrad w Polsce, budowie hoteli, inwestycjach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków, inwestycjach kolejowych.
Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania przedsiębiorstwami. Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78