centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
PRAWNO - EKONOMICZNE ASPEKTY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
Warszawa, 26.02.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Balicki

Michał Balicki

Michał Balicki

Jest prawnikiem w zespole prawa pracy kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa pracy. Posiada również doświadczenie w prawie nowych technologii oraz ochronie danych osobowych.
Doradza klientom w zagadnieniach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w oparciu o różne podstawy zatrudnienia, w tym z pracownikami wysokiego szczebla. Opracowywał wewnętrzne regulacje pracownicze (m.in. regulaminy pracy i wynagradzania), a także reprezentował klientów w sporach sądowych z pracownikami.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Bergen (Norwegia).

Prelegenci | Agnieszka Gawrońska - Malec

Agnieszka Gawrońska - Malec

Agnieszka Gawrońska - Malec

Funkcja i specjalizacja:
Od grudnia 2009, Agnieszka jest odpowiedzialna za rozwój usług z zakresu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Polsce .
Edukacja, Tytuły i Certyfikaty:
Magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość
Magister, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia, Wydział Zarządzania
Certyfikowany Biegły Rewident, ACCA, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (Certified Internal Auditor), Certyfikowany Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner).
Informacje podstawowe:
Agnieszka posiada ponad 13-letnie doświadczenie w firmach doradczych Wielkiej Czwórki, w tym 10-letnie w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Agnieszka jest Starszym Menedżerem w kierującym Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Polsce. Doświadczenie zawodowe i branżowe:
Od grudnia 2009, Agnieszka jest odpowiedzialna za rozwój usług z zakresu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w KPMG w Polsce.
Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów śledczych. Prowadziła również wiele przeglądów procedur wewnętrznych i mechanizmów kontrolnych spółek z punktu widzenia ich oceny pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć. Wspierała różnego typu firmy i organizacje w procesie projektowania i wdrażania programów zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności ryzyka nadużyć.
Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu wsparcia kancelarii prawnych w sporach odszkodowawczych i procesach dotyczących nadużyć gospodarczych oraz występowania przed sądami powszechnymi w charakterze świadka - eksperta ds. ekonomicznych.
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Agnieszki obejmuje badanie sprawozdań finansowych, prowadzenie analiz finansowych, sporządzanie wycen oraz przygotowywanie restrukturyzacji przedsiębiorstw z różnych sektorów.
Przykłady projektów z zakresu usług dochodzeniowych, zarządzania ryzykiem nadużyć oraz audytu wewnętrznego:
Kierowanie złożonymi projektami dochodzeniowymi - lokalne i międzynarodowe projekty z różnych sektorów.
Przeglądy zgodności i dochodzenia z zakresu ustawy FCPA - podmioty zależne amerykańskich spółek giełdowych.
Projekty oceny ryzyka nadużyć - duże firmy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekty obejmowały identyfikację ryzyka, ale również szkolenia i warsztaty.
Projekty z zakresu audytu wewnętrznego, włącznie z pełnym outsourcingiem usług audytu wewnętrznego, projekty co-sourcingu, rozwoju planu audytu wewnętrznego i szkolenie z tego tematu.
Ocena zaprojektowania i efektywności kontroli audytu wewnętrznego w zakresie zakupów , sprzedaży, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, marketingu i działań sponsoringowych itp. jako część audytu wewnętrznego, przeglądy.
Przeglądy jakościowe funkcji audytu wewnętrznego w różnych organizacjach oraz doradztwo w tworzeniu i ulepszaniu tej funkcji.
Zewnętrzny członek komitetów do spraw rozwiązywania przypadków naruszenia kodeksów postępowania.
Występowała również na wielu konferencjach poświęconych tematyce przestępstw finansowych oraz przestępstw dokonywanych przez kadrę kierowniczą a także jest autorką publikacji na temat nadużyć.

Prelegenci | Gerard Karp

Gerard Karp

Gerard Karp

Gerard Karp jest adwokatem w zespole prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii i komunikacji elektronicznej.
Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych uwzględnia m.in. prowadzenie ponadnarodowych projektów przekazywania danych. Gerard doradzał klientom w zakresie outsourcingu nowych technologii, handlu elektronicznego oraz brał udział w wielu postępowaniach regulacyjnych, dotyczących prawa nowych technologii.
Gerard ma bogate doświadczenie w projektach badających zgodność założeń biznesowych z wymogami prawa w obszarze ochrony danych osobowych oraz komunikacji elektronicznej, które obejmuje m.in. analizę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym danych pracowniczych oraz z przetwarzaniem danych w ramach programów lojalnościowych. Doradzał przy wielu projektach transferu danych do krajów trzecich, outsourcingu oraz projektach z zakresu przetwarzania danych w sektorach m.in ubezpieczeniowym, farmaceutycznym, bankowym, Internetowym oraz marketingowym.
Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegenci | Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska jest radcą prawnym w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Jej doświadczenie obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa europejskiego oraz konsumenckiego.
Uczestniczy w dużych projektach dotyczących zamówień publicznych, związanych w szczególności z budową infrastruktury drogowej. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w kwestiach korporacyjnych, zawierania umów i prawa reklamy.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Była stypendystką na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Odbyła również staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. W 2012 roku obroniła pracę doktorską w zakresie prawa europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Jest autorką licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa europejskiego m. in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawniczym, Europejskim Przeglądzie Sądowym. Jest również współautorką książki "Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich", wydanej w 2004 i 2005 roku przez C.H. Beck, oraz autorką publikacji "Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich", wydanej w 2013 przez Wolters Kluwer.

Prelegenci | Arwid Mednis

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, prowadzi praktykę TMT/IP & Data Protection w PwC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Elżbieta Solska

Elżbieta Solska

Elżbieta Solska

Elżbieta Solska jest adwokatem w zespole postępowań sądowych i administracyjnych kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu white collar crimes. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniach typu forensic investigation. Z sukcesami prowadzi sprawy klientów dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu wypadków przy pracy, wykorzystując przy tym znajomość specjalistycznych przepisów prawa.
Reprezentuje także polskie i zagraniczne firmy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, budowlanego oraz telekomunikacyjnego.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Współorganizator
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78