centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
PROBLEMY Z FORMĄ ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJI PRACOWNICZO-PŁACOWEJ
Warszawa, 14.11.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PROGRAM

14 listopada 2013 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Specyfika dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty HR mogą być jedynie w formie papierowej?
 • Czy możliwe jest prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej (stanowisko GIODO)?
 • Jakie dokumenty już obecnie można prowadzić w formie elektronicznej (np. dokumentacja dotycząca czasu pracy)?
 • Czy w oficjalnej komunikacji z pracownikiem można stosować elektroniczne środki łączności (np. kary porządkowe lub wypowiedzenie doręczane e-mailem, faxem, itp.)?
 • Czy inspektorzy pracy PIP dopuszczają prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej i jakie mogą mieć ewentualnie żądania co do niej?
Agata Lankamer-Prasołek
(radca prawny)
11:30 Wykład i konsultacje: Postępowanie z elektroniczną dokumentacją kadrową
Zapraszamy na wykład poruszający praktyczne aspekty archiwizacji i obiegu dokumentacji kadrowej w świetle nowych rozwiązań technologicznych. Omawiane zagadnienia przedstawione zostaną z perspektywy pracownika działu kadr i zostaną zilustrowane realnymi przykładami:
 • Bezpieczeństwo dokumentacji kadrowej w wersji elektronicznej - W czym elektroniczna dokumentacja kadrowa może być lepsza od papierowej?... czy w ogóle może być?
 • Elektroniczne dokumenty pracownicze z punktu widzenia GIODO. Czy np. przesyłanie CV mailem jest prawnie dozwolone?
 • Elektroniczne archiwum dokumentów. Czy dokumentacja kadrowa jest w nim bezpieczna? Jak zarządzać dokumentacją kadrową w e-archiwum? W jaki sposób zintegrować e-archiwum z systemami kadrowymi?
 • Aspekt prawny dokumentów w tzw. "chmurze". Czym tak naprawdę jest ta "chmura"? Czy z punktu widzenia prawa można korzystać z takich rozwiązać?
Margarita Nowakowska, Michał Galas
(Doc Docu)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład i dyskusja: Digitalizacja teczek pracowniczych
 • Wyzwania i potrzeby firm związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 • Narzędzia informatyczne umożliwiające digitalizację dokumentów pracowniczych (wybrane funkcjonalności na przykładzie rozwiązania eTeczka).
 • Proces wdrożenia - jak przeprowadzić cyfryzację dokumentacji pracowniczej w swojej firmie?
 • Korzyści płynące z cyfryzacji archiwów ( usprawnienie pracy, poprawa jakości oryginalnej dokumentacji, redukcja kosztów itd.)
Ireneusz Hołowacz
(Dyrektor ds. Produktów GAVDI Polska. S.A.)
13:45 Wykład: Zakres i podstawy prawne przetwarzania danych pracowników. Obecny stan prawny i przyszłość.
 • Dane osobowe - podstawowe pojęcia i zakres stosowania
 • Rekrutacja pracowników
 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych
 • Wewnętrzna struktura administratora danych
 • Odpowiedzialność pracodawcy jako ADO - przepisy karne
 • Nowe rozporządzenie unijne - jak przygotować się na rewolucję
Michał Kluska
(Kancelaria Olesiński i Wspólnicy)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład i konsultacje: Uwarunkowania prawne archiwizacji dokumentacji pracowniczej i obowiązki działów HR w tym zakresie.
 • Co to jest dokumentacja pracownicza? Podstawy prawne postępowania z dokumentacja pracowniczą.
 • Kategorie archiwalne i okresy przechowywania najistotniejszych rodzajów dokumentacji pracowniczej.
 • Kto i jak przechowuje dokumentację pracowniczą? Postępowanie z dokumentacją w wypadku likwidacji jednostki organizacyjnej.
Eugeniusz Borodij
(długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, redaktor naczelny kwartalnika "Archiwista Polski" )
15:45 Zakończenie programu seminarium.
Program
Prelegenci
Firmy w programie
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78