centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
REPOZYTORIA I BIBLIOTEKI CYFROWE c.d.
TWORZENIE I ARCHIWIZOWANIE ZASOBÓW
Warszawa, 05.06.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium dotyczącym tworzenia repozytoriów i bibliotek cyfrowych oraz archiwizowania zasobów. Podczas spotkania poruszona zostanie kwestia bibliotek i repozytoriów cyfrowych - co dodać a co poprawić w ich funkcjonowaniu. Zaprezentowane zostanie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, dotychczasowe osiągnięte efekty Projektu RCIN zilustrowane przykładami zdigitalizowanych pozycji. Przedstawione będą również doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Będzie także okazja o porozmawianiu nt. infrastruktury technicznej bibliotek cyfrowych i repozytoriów oraz finansowych aspektach długoterminowej archiwizacji zasobów bibliotek cyfrowych. Dowiedzą się Państwo o e-bookach w akademickich bibliotekach cyfrowych a prawniczka opowie i dziełach zależnych w stosunku do prawa autorskiego. Zainteresowani będą mogli wysłuchać wystąpienia nt. zasad jakie obowiązują przy tłumaczeniu tekstów naukowych.
O tym będą na naszym seminarium mówili teoretycy i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy.

Prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

PROGRAM

5 czerwca 2013 r.
10:00 Wprowadzenie do programu: Repozytoria i biblioteki cyfrowe jako spójne serwisy elektroniczne. Dlaczego jednak nie stosujemy tych pojęć wymiennie?
 • Serwis cyfrowy, czyli bibliografia, książka i biblioteka w jednym
 • Umowność pojęć i nazw
 • Ruch na rzecz otwartej nauki, dyskusja na rzecz otwartości kultury
 • Repozytoria instytucjonalne bądź krajowe dla autorów prac naukowych, biblioteki cyfrowe dla badaczy, hobbystów i uczniów?
 • Biblioteki i repozytoria cyfrowe w Polsce: co dodać? Co poprawić?
 • Kiedy "nowa rzeczywistość" staje się codziennością.
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:30 Case study: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - RCIN
 • Krótka geneza Konsorcjum RCIN na tle historii powstawania polskich bibliotek cyfrowych.
 • Dlaczego repozytorium a nie biblioteka cyfrowa?
 • Rodzaje dokumentów umieszczanych w RCIN
 • Organizacja (schemat) procesu masowej digitalizacji i archiwizacji materiałów w RCIN oraz zasygnalizowanie podstaw zarządzania tym procesem.
 • Tematyka zamieszczanych publikacji i na tym tle logiczna struktura Repozytorium
 • Organizacja poszczególnych podbaz - materiały zebrane w zróżnicowane kolekcje dostosowane do rodzaju i/lub tematyki digitalizowanych w danym Instytucie materiałów- kilka przykładów kolekcji różnych Instytutów Konsorcjum.
 • RCIN w obiegu informacji naukowej - zasygnalizowanie jak i dlaczego warto o to zadbać
 • RCIN a cytowalność zamieszczonych tam bieżących publikacji naukowych - jak wspomagać ten proces.
 • Użytkownicy RCIN i innych bibliotek dLibra - jak pomóc im efektywnie wyszukiwać literaturę
 • Pułapki zastawiane na użytkowników i administratorów zasobów cyfrowych, na przykładzie bazy RCIN, przez twórców przeglądarek
 • Prawo autorskie i brak jego powszechnej znajomość czyli problemy jakie generuje umieszczanie na platformie RCIN pozycji w tzw. ograniczonym dostępie
 • Dotychczas osiągnięte efekty Projektu RCIN zilustrowane m.in. przykładami zdigitalizowanych przez Instytuty pozycji.
Dorota Gazicka-Wójtowicz
(Zarząd RCIN)
11:00 Case study: Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Otwarte repozytorium uczelniane
 • Funkcjonowanie i administracja oprogramowaniem DSpace
 • Polityka archiwizowania materiałów - zasady tworzenia i znaczenie
 • Doświadczenia współpracy ze środowiskiem akademickim w zakresie rozbudowy bazy repozytorium
 • Repozytorium - efekty upowszechniania dorobku naukowego uczelni
Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
11:30 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Infrastruktura techniczna bibliotek cyfrowych i repozytoriów
 • Wsparcie procesów digitalizacji, obróbki i publikowania materiałów cyfrowych.
 • Systemy do budowy bibliotek cyfrowych i repozytoriów
 • Platformy sprzętowe.
 • Biblioteki, repozytoria, kolekcje - infrastruktura techniczna w kontekście aspektów organizacyjnych
 • Case study: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
Krzysztof Ober
(współtwórca projektu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)
13:00 Wykład: Finansowe aspekty długoterminowej archiwizacji zasobów biblioteki cyfrowej
 • Długoterminowa archiwizacja - teoria a rzeczywistość.
 • Warianty długoterminowej archiwizacji w polskich bibliotekach cyfrowych.
 • Kosztowe składniki archiwizacji - jawne i ukryte
 • Fantastyczna przyszłość archiwizacji - w poszukiwaniu nowych rozwiązań
Remigiusz Lis
(Biblioteka Śląska)
13:30 Wykład: E-booki a akademickie biblioteki cyfrowe
 • Charakterystyka rynku e-booków w Polsce
 • Szanse i zagrożenia e-booków w bibliotekach akademickich
 • Słabe i mocne strony akademickich bibliotek cyfrowych
 • Odbiorcy: oczekiwania a rzeczywistość
 • Promocja e-booków a promocja akademickich bibliotek cyfrowych
 • Organizacja dostępu e-booków w bibliotekach akademickich
 • Perspektywy rozwoju akademickich bibliotek cyfrowych na tle rynku e-booków
Katarzyna Regulska
(Biblioteka główna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
14:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Dzieła zależne a prawa autorskie
 • Typy utworów zależnych (opracowań) - tłumaczenie, przeróbka, adaptacja
 • Prawa do utworów zależnych
 • Ochrona tłumaczenia w prawie autorskim:
  1. rodzaje tłumaczeń (literackie, techniczne, aktów normatywnych)
  2. wykorzystywanie i tworzenie tłumaczeń w dokumentach pochodnych (abstrakty, streszczenia, spisy treści)
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
15:20 Wykład: Zasady tłumaczenia tekstów naukowych
 • Typologia przekładu tekstów specjalistycznych
 • Gatunki tekstów naukowych
 • Język tekstu naukowego
 • Etapy przekładu tekstu naukowego
 • Specyfika przekładu tekstu naukowego:
  1. terminologia
  2. "obudowa" (cytaty, przypisy, odsyłacze, dane bibliograficzne)
  3. komentarze tłumacza
  4. strategie i techniki tłumaczeniowe, czyli na jakie zmiany może sobie pozwolić tłumacz
  5. czynności "okołoprzekładowe"
 • Kilka uwag o poprawianiu oryginału
 • Analiza przykładów spolszczonych tekstów naukowych z zakresu humanistyki
dr Joanna Warmuzińska-Rogóż
(Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78