centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ROI/TCO
Warszawa, 19-20.03.2013 Koordynator:

PROGRAM

Dzień I - Analiza NPV i Analiza scenariuszy ekonomicznych
09:15 - 11:00 ROI/TCO w zarządzaniu. Matematyka finansowa. Analiza NPV.
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym.
Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, DPP (Discounted Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
11:15 - 13:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - Case Study warsztat
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank Analiza ryzyka inwestycyjnego ? symulacje Monte Carlo w Palisade @Risk (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2007+ oraz uprawnień administratora na PC). Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Klasyfikacja inwestycji informatycznych w/g schematu: innowacja/konkurencja/pogoń za konkurencją (maruderzy)/tonący, must-do investment.
13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 17:00 Analiza scenariuszy ekonomicznych - samodzielne Case Study
Przygotowanie przez każdego z uczestników własnego modelu analizy scenariuszowej dla inwestycji w system elektronicznych faktur w firmie telekomunikacyjnej. Zastosowanie poznanych technik modelowania i interpretacji danych. Zastosowanie technik izolacji zmiennych i minimalizacji liczby założeń. Wykonanie analizy wpływu efektów cząstkowych na bazie zmian NPV. Samodzielne wykonanie analizy wrażliwości i analizy ryzyka inwestycyjnego. Przedstawienie i omówienie wyników.
17:00 Zakończenie I dnia warsztatu
Dzień II - Analiza efektów ekonomicznych i KPI
08:30 - 10:30 Efekty w obszarze Total Cost of Ownership
Koncepcja Total Cost of Ownership. Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Koszty rozwoju i utrzymania systemów IT.
Punkt funkcyjny (function point) jako narzędzie pomiaru kosztu jednostkowego rozwoju systemów IT. Przykłady praktyczne.
Outsourcing IT. Modele usługowe w IT. Cloud Computing i modele on-demand. Wpływ nowych modeli dostarczania usług IT na TCO.
Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy kosztami outsourcingu i kosztami TCO ponoszonymi w firmie. Relacja ITIL a TCO.

Samodzielne Case study z obszaru Direct TCO oraz Business TCO (modernizacja systemu logistycznego w dużej sieci handlowej)
10:45 - 12:15 Efekty dotyczące produktywności zasobów pracy ? Symulacyjna analiza procesów biznesowych w iGrafx
Koncepcja wskaźnika produktywności i kosztu jednostkowego produktu. Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma (ekonomiczna analiza procesów). Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą inwestycji IT oraz symulacji procesów po zmianie.
Praktyka i teoria wyliczeń zmian produktywności pracowników.
12:15 - 13:00 Efekty z zakresu zarządzania zasobami (majątek trwały i obrotowy)
Prezentacja Case-study z zakresu efektywności ekonomicznej wdrożenia systemu ERP w średniej firmie produkcyjno-dystrybucyjnej. Zastosowanie analizy zwrotu z inwestycji w IT dla transformacji organizacyjnej firmy. Omówienie przypadku modelowania NPV, w którym inwestycja w IT jest częścią większej transformacji (jest jej enablerem). Przedstawienie i przekazanie modelu analitycznego.

Efekty z zakresu zarządzania satysfakcją klienta
Prezentacja Case-study dla systemu sprzedaży mobilnej.

Efekty z zakresu zarządzania usługami firmy
Prezentacja Case-study dla insourcingu usług telekomunikacyjnych w dużej firmie usługowej.
13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 15:10 Efekty w zakresie wartości informacji - Expected Value of Information
Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania IT. Identyfikacja efektów trudnomierzalnych, warunki mierzalności. Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości informacji: Expected Value of Information. Praktyczne wykorzystanie EVI w inwestycjach w systemy wspomagania decyzji (Business Intelligence Systems, systemy analityczne, hurtownie danych).

Efekty w zakresie wartości strategicznej - Real Option Analysis
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości opcji strategicznej: Real Option Value. Wycena wartości opcji strategicznej dla inwestycji informatycznych. Podejmowanie decyzji typu: system droższy ale zawierający potencjał wielu dodatkowych funkcjonalności/ system tańszy ale przycięty dokładnie do potrzeb.

Efekty w zakresie wzrostu bezpieczeństwa - modelowanie statystyczne
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu dynamicznej analizy ekonomicznej wspieranej narzędziami symulacji statystycznej. Zastosowanie metody do oceny ROI systemów wpływających na bezpieczeństwo techniczne i informacyjne firmy.
15:25 - 15:50 Podsumowanie warsztatu - praktyka analiz ROI/TCO
Klasyfikacja krótko i średnioterminowych i długoterminowych efektów ekonomicznych wdrażania informatyki. Prezentacja podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie tego rodzaju zmian. Zestawienie obejmuje zasady wykorzystania poszczególnych metod, wskazówki dotyczące ich praktycznej wiarygodności. Ocena pracochłonności każdej z metod analitycznych i spodziewanego kosztu przeprowadzenia takich badań wewnątrz organizacji i w drodze zlecenia zewnętrznego.
15:50 - 16:45 Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO
Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO polegający na słownym opisaniu dowolnej inwestycji informatycznej w kontekście efektów inicjalnych, efektów krótkoterminowych i średnioterminowych (po 3 efekty). Dla przygotowanej listy efektów uczestnicy dopasowują znane metody pomiarowe dbając od odpowiednią wiarygodność, wykonalność i koszt każdej z metod.
16:45 Zakończenie warsztatu, przekazanie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78