centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
Technologie cyfrowej produkcji (TCP)
Drukowanie przestrzenne (3D) - szybkie prototypowanie
Warszawa, 14.02.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PROGRAM

14 lutego 2013 r.
10:00 Wykład: Metody Reverse Engineering i Rapid Prototyping w zastosowaniach medycznych.
 • Wprowadzenie do metod Inżynierii Odwrotnej (Reverse Engineering)
 • Zastosowanie skanowania 3D, MRI, TK w budowie modelu 3D
 • Metody szybkiego prototypowania
 • Wytwarzanie implantów z wykorzystaniem metod RP
 • Wykorzystanie metod RP w planowaniu operacji
dr inż. Piotr Dudek
(Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska)
11:30 Wykład: Technologie przyrostowego wytwarzania w zastosowaniach przemysłowych
 • Technologie przyrostowego wytwarzania - od ogółu do szczegółu
 • Plik STL, triangulacja, teslacja
 • Podział i omówienie poszczególnych technologii przyrostowego wytwarzania
 • Kwalifikacja przydatności technologii przyrostowego wytwarzania w produkcji modeli, prototypów i użytecznych części
 • Praktyczne porady dotyczące doboru technologii, przygotowania oraz obróbki modeli
Maciej Cader
(Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Polskie doświadczenia w zakresie praktycznych zastosowań druku 3D
 • Wprowadzenie do szybkiego prototypowania (przegląd zastosowań).
 • Przegląd metod szybkiego prototypowania, maszyn i materiałów dostępnych na rynku: SLA + Formlabs, 3DP, FDM + low cost 3D printer + RepRap, PJM + MJM + DLP (V-Flash), LOM, SLS + SLM, CNC.
 • Ogólne porównanie ww. metod (na podstawie artykuły T. A. Grimm & Associates, Xpress3D oraz badań własnych)
 • Przykłady projektów studenckich z PW SiMR, WAT i ASP Warszawa.
 • Spojrzenie na polski rynek usług druku 3D na przykładzie 3Druk.pl i Brebistom.
 • Upowszechnianie systemów CAx i szybkiego prototypowania - Stowarzyszenie ProCAx.
 • Prognozy rozwoju rynku RP (serwisy z darmowymi plikami STL tj. thingiverse.com, darmowym 3D CAD tj. SketchUp; serwisy z wydrukami tj. shapeways.com)
dr Przemysław Siemiński, dr inż. Jan Bis
(Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Druk 3D a prawa własności intelektualnej (przemysłowej)
 • Wprowadzenie do problematyki prawnych aspektów druku przestrzennego oraz podstawowych dóbr niematerialnych, a w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych i formy produktu.
 • Wskazanie statusu prawnego i możliwości korzystania oraz ochrony prawnej rozwiązań i technologii druku i skanowania przestrzennego, w szczególności wykorzystywanych w urządzeniach, materiałach eksploatacyjnych oraz oprogramowaniu.
 • Omówienie statusu prawnego cyfrowych schematów, modeli, obiektów wykorzystywanych do druku przestrzennego oraz możliwości i zakresu korzystania z nich oraz ich ochrony prawnej, w tym kwestii skanowania, odtwarzania rzeczywistych przedmiotów, projektowania i modelowania nowych form, a także ich wykorzystywania i dystrybucji
 • Omówienie zagadnień prawnych dotyczących finalnych (materialnych) produktów - wydruków przestrzennych, w tym kwestii możliwości, zakresu i ograniczeń ich wytwarzania (w tym kopiowania), korzystania i dystrybucji.
Leszek Widmański
(prawnik, aplikant rzeczniowski)
15:30 Zakończenie warsztatów
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78