centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
Technologie cyfrowej produkcji (TCP)
Drukowanie przestrzenne (3D) - szybkie prototypowanie
Warszawa, 14.02.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Piotr Dudek

Piotr Dudek

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 1988 - 1993 studiował na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki krakowskiej.
W 2000 roku obronił pracę doktorską pt. Zarządzanie procesami informacyjnymi sterującymi obiegiem narzędzi w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. W latach 1999-2002 pracował w Instytucie Obróbki Skrawaniem, następnie na Politechnice Krakowskiej a od 2011 na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prelegenci | Maciej Cader

Maciej Cader

Absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ukończonego w 2008r. specjalizacja: robotyka. Od 2008r. pracownik Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, zatrudniony na stanowisku asystenta. Od 2012 członek Rady Naukowej Instytutu PIAP. Główne obszary działalności i zainteresowań: projektowanie, zaawansowane symulacje komputerowe z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych oraz Metody Układów Wieloczłonowych, technologie przyrostowego wytwarzania. Obecnie realizuje badania na potrzeby własnej pracy doktorskiej dotyczącej analiz wytrzymałościowych i produkcji użytecznych części maszyn wytworzonych z zastosowaniem technologii przyrostowego wytwarzania. Od 2009r. współautor i autor kilkunastu publikacji i dziewięciu zgłoszeń patentowych o tematyce związanej z obszarem działalności. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych "Młodzi Innowacyjni 2009" na najlepszą pracę dyplomową badawczą - Warszawa 2009, Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów Paryż 2011, Złoty medal na BRUSSELS EUREKA - Bruksela 2011, Brązowy medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011 oraz Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Warszawa 2012, za: "Mobilny robot o zmiennej konfiguracji", Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości "CONCOURS - LEPINE" 2011 - Paryż 2011 oraz Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Warszawa 2012, za: "Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny".

Prelegenci | Przemysław Siemiński

Przemysław Siemiński

Przemysław Siemiński

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, na specjalności - wspomaganie komputerowe projektowania. Od 2001 roku pracował, a obecnie współpracuje, jako konstruktor we wzorniczych zespołach projektowych, gdzie uczestniczył we wdrożeniach kilkudziesięciu produktów. Od roku 2004 jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomagał w organizacji i współpracuje z Laboratorium Wydruków 3D (3druk.pl) na ww. Wydziale.
W roku 2006 na Wydziale SiMR PW obronił doktorat prezentując nową metodę projektowania stożkowych kół zębatych z zastosowaniem systemu 3D CAD. Od 2007 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się systemami 3D CAD/CAM, obrabiarkami CNC, skanowaniem 3D i szybkim prototypowaniem. Jest autorem lub współautorem kilkunastu artykułów, a ponadto autorem dwóch podręczników dla studiów podyplomowych na SiMR PW nt szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej.
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia ProCAx (www.prcax.org.pl) zajmującego się upowszechnieniem systemów CAx, a także metodami druku 3D.

Prelegenci | Leszek Widmański

Leszek Widmański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację rzecznikowską i zdał egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, a także w prawie nowych technologii, w tym w zagadnieniach Internetu i prawnych aspektach oprogramowania. Zdobywał doświadczenie w kancelarii patentowej, kancelarii prawnej oraz jako konsultant prawny - współpracując m.in. z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także pracując w administracji rządowej - uczestnicząc w pracach dotyczących włączenia Polski do Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego oraz w zakresie informatyzacji państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78