centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH
ROZWÓJ TECHNOLOGII DO WDRAŻANIA SMART METERING/GRID W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH
Warszawa, 20.02.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych. Podczas seminarium zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrożeń systemów smart metering, a także omówią główne czynniki rozwoju smart grid w branży utilities. Ponadto zaprezentowane zostaną obecne i planowane zmiany w regulacjach prawnych, związanych z wprowadzanym smart meteringiem i smart gridem, jak również dr Wojciech Wiewiórowski przedstawi zagadnienie bezpiecznego zarządzania danymi przy rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych.

Prowadzenie obrad: Andrzej Jabłoński

PROGRAM

20 lutego 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Główne czynniki rozwoju smart grid w branży utilities
 • Nowe zachowania konsumentów (odbiorca chce bardziej decydować o sobie niż kiedykolwiek, chce być świadomym uczestnikiem rynku) i funkcjonalności urządzeń (nasycenie sprzętem elektrycznym - peak demand, mikrogeneracja - elastyczność pracy sieci)
 • Zmiany przemysłowe i technologiczne (większa dostępność i obniżanie cen technologii, konieczność wymiany starej infrastruktury)
 • Bodźce regulacyjne: polityka klimatyczna, konkurencyjność gospodarki (presja na sektor energetyczny - większa efektywność i innowacyjność), ochrona konsumentów (pewność dostaw, rozsądne ceny)
 • Optymalizacja procesów zarządzania i rozwoju sieci z uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek
(Politechnika Opolska)
11:00 Wykład i dyskusja: Uwarunkowania technologiczne i prawne wdrażania systemów zdalnego opomiarowania odbiorców energii (elektrycznej, gazu, cieplnej)
 • prawo i technologie dla Smart Metering
 • pierwsze instalacje pilotażowe - doświadczenia, wymagania
 • rola producentów, dostawców i odbiorców w systemach Smart Metering
 • kierunki rozwoju prawa i technologii w obszarze Smart Metering
 • automatyka i teleinformatyka - narzędzia dla systemów Smart Metering
 • możliwości integracji systemów zdalnego opomiarowania
 • prace naukowo - badawcze, projekty strategiczne
dr inż. Andrzej Ożadowicz
(AGH)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład i dyskusja: Cloud Computing - przetwarzanie danych w firmach sieciowych
 • Czym jest cloud computing?
  Cloud computing (Chmura obliczeniowa) czyli przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze. Chmura obliczeniowa jako informatyka w postaci usługi. Pojęcie to nie doczekało się jednak jak dotąd jednolitej definicji, nadal jest ich obecnie kilka
 • Jak działa chmura obliczeniowa?
 • Gdzie są przechowywane dane użytkownika, gdy korzysta on z chmury obliczeniowej?
 • Chmura obliczeniowa jako trend globalny
  Liczne raporty opublikowane w ostatnim czasie, np. Cisco (2011), BSA (2012), Techsoup Global (2012)
 • Podstawowe zasady przetwarzania w chmurze
 • Podstawy technologiczne
 • Klasyfikacja rozwiązań opartych na ogólnie pojętym modelu chmury pod względem oferowanych usług
  1. infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service - IaaS),
  2. platforma jako usługa (Platform as a Service -PaaS),
  3. oprogramowanie jako usługa (Software as a Service - SaaS),
 • Klasyfikacja rozwiązań według lokalizacji chmury
  1. chmura prywatna (private Cloud)
  2. chmura publiczna (public cloud)
  3. chmura hybrydowa (hybrid cloud)
 • Jakie są najważniejsze korzyści z chmury obliczeniowej dla użytkowników?
 • Kto może odnieść korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej?
 • Energia w chmurze. Zastosowania rozwiązań cloud computing w sektorze energetycznym. Przykłady wdrożenia rozwiązań cloud computing w inteligentnych usługach dla energetyki w zakresie smart metering (inteligentnych pomiarów) i smart grid (inteligentnych sieci).
dr Jolanta Joszczuk-Januszewska
(Akademia Morska w Gdyni)
13:20 Prezentacja firmowa: Doświadczenia z wdrożeń systemów smart metering - studium przypadków
 • System rozliczania i analizy zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła zrealizowany dla ogólnopolskiej sieci galerii handlowych
 • System telemetrii w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej
 • Zastosowana technologia pomiarowa (inteligentne liczniki), transmisja danych GPRS, system informatyczny
 • Przebieg wdrożenia, działanie, korzyści
 • Rozwój systemów ANT smart metering - technologia Smart Agents.
mgr inż. Andrzej Jarosz
(Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o.)
13:50 Prezentacja firmowa: Bezpieczeństwo urządzeń konsumenckich w modelu smart grid - jak zapewnić wiarygodność otrzymywanych danych?
Mariusz Karbowski
(Area Sales Manager Poland Enterasys Secure Networks)
14:20 Przerwa
14:40 Case study: Wymagania stawiane narzędziom teleinformatycznym służącym do nadzoru i zarzadzania siecią Smart Grid. Problem bezpieczeństwa danych (technicznych i konsumenta) i ochrony prywatności klienta.
 • Źródła i rodzaje zagrożeń dla systemów typu Smart Grid.
 • Porównanie zabezpieczeń systemów pomiarowych tradycyjnych i systemów Start Metering.
 • Punkty styku sieci Smart Grid z sieciami zewnętrznymi oraz rodzaj transmitowanych danych.
 • Obszary przetwarzania danych pomiarowych oraz danych osobowych.
 • Ogólne wytyczne dotyczące wymagań bezpieczeństwa
 • Przykłady praktycznej realizacji w instalacjach pilotażowych.
Andrzej Olszewski
(Tauron Dystrybucja S.A.)
15:00 Case study : Wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania
 • Status wdrożeń smart meteringu na świecie
 • Wymagania regulacyjne i ich wpływ na sposoby wdrażania
 • Strategie rozwoju inteligentnego opomiarowania
 • Budowanie Wartości na bazie inteligentnych rozwiązań w energetyce
 • Smart metering jako baza do rozwoju bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych
 • Ryzyka związane z projektami wdrożeniowymi
Mariusz Przybylik
(A.T. Kearney)
15:20 Wykład: Obecne i planowane zmiany w regulacjach prawnych, związanych z wprowadzanym smart meteringiem i smart gridem
 • Inteligentne układy pomiarowe w świetle regulacji wspólnotowych, rzeczywisty pomiar jako priorytet.
 • Obowiązek instalowania inteligentnych układów pomiarowy i inteligentnych sieci w projektach Prawa energetycznego i ustawy OZE, harmonogram i obowiązki operatorów systemów.
 • Operatorzy systemów elektroenergetycznych, użytkownicy systemu a operator informacji pomiarowych - relacje prawne, zasady współpracy, odpłatność za przekazywanie danych.
 • Konsument a inteligentne układy pomiarowe.
 • Uwarunkowania prawne i kontraktowe umożliwiające prawidłowe wykorzystanie technologii inteligentnych układów pomiarowych, obszary sensytywne relacji.
 • Inteligentne układy pomiarowe a wymogi regulacji mierniczych.
Przemysław Kałek
(Chadbourne & Parke LLP)
16:00 Wykład i dyskusja: Bezpieczne zarządzanie danymi przy rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych
 • Czego przekroczyć nie wolno czyli konstytucyjne podstawy ochrony prywatności
 • Najważniejsze obszary zainteresowania GIODO w zakresie inteligentnego opomiarowania
 • Ochrona prywatności w inteligentnych sieciach
 • Profilowanie klienta
 • Paradoksy jakości czyli rola jakości danych w ochronie prywatności
 • Rola Operatora Informacji Pomiarowej
 • Kto będzie miał dostęp do danych pomiarowych ?
 • Kiedy spotkamy się na dyskusji o przymusowej retencji danych pomiarowych na potrzeby "bezpieczeństwa publicznego"
 • Privacy Impact Assessment for Smart Grid
 • Prace GIODO i URE na zaleceniami dla smart meteringu i smart gridu w Polsce
dr Wojciech Rafał Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
16:40 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78