centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ZASADY POPRAWNEGO TŁUMACZENIA PRAC I PUBLIKACJI NAUKOWYCH
Warszawa, 30.10.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Monika Matykiewicz

Monika Matykiewicz

Monika Matykiewicz

Jest absolwentką filologii angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Przekładu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tłumaczeniem zajmuje się od siedmiu lat nieustannie powiększając doświadczenie zawodowe. Jest autorką przekładów kilku pozycji książkowych oraz tłumaczeń kilkuset tekstów o różnej tematyce, głównie technicznych i naukowych. Współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowymi takich uczelni jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Warszawski.

Prelegenci | Sylwia Ufnalska

Sylwia Ufnalska

Jako absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest magistrem dwóch kierunków: biologii (1993) oraz filologii angielskiej (1996). Studiowała także na uczelniach zagranicznych: Trinity College w Dublinie (botanika, 1990-1991) oraz Central European University w Budapeszcie (nauki o środowisku i polityka środowiskowa, lato 1994). Od prawie 20 lat zajmuje się zawodowo tłumaczeniem i redagowaniem artykułów naukowych z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych. Jest też autorką publikacji dotyczących tłumaczeń naukowych oraz skutecznego przekazu informacji pomiędzy naukowcami. W roku 2009 została członkiem EASE Council i zainicjowała opracowanie "EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles", czyli "Wskazówek EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów publikowanych w języku angielskim". Ten zwięzły zbiór zaleceń redakcyjnych ukazał się po raz pierwszy w roku 2010 i jest co roku aktualizowany. Inicjatywa ta okazała się sukcesem, gdyż "Wskazówki EASE" są dostępne już w ponad 20 językach (do pobrania za darmo jako pliki PDF ze strony internetowej EASE).

Prelegenci | Joanna Warmuzińska-Rogóż

Joanna Warmuzińska-Rogóż

Joanna Warmuzińska-Rogóż

Jest absolwentką filologii romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2001) oraz politologii w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego (2002). Pracuje w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku adiunkta. Absolwentka, a obecnie współpracownik Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych i specjalistycznych. Od 2004 roku tłumacz przysięgły języka francuskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących przekładu literackiego, a w szczególności polskich przekładów literatury quebeckiej, czemu poświęci przygotowywaną przez siebie monografię habilitacyjną. Jest autorką monografii De Langlois a Tringlot. L'effet-personnage dans les Chroniques romanesques de Jean Giono - analyse sémio-pragmatique, WUŚ, 2009), współautorką Antologii współczesnej noweli quebeckiej (WUŚ, Oficyna Wydawnicza WW 2011) oraz autorką wielu artykułów dotyczących literatury quebeckiej i przekładu literackiego.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78