centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VIII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ZASADY REDAGOWANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH
Warszawa, 03.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

3 września 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka słów na początek: Ewa Rozkosz, Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa
10:10 Wykład wprowadzający: Bibliometryczny pomiar aktywności badawczej - raport Ernst&Young "Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce"
 • Działalność uczelni wyższych a ?produkcja? badań naukowych
 • Miary produktywności naukowej, ujęcie bibliometryczne
 • Produktywność badawcza polskich uczelni publicznych w świetle porównań międzynarodowych
 • Czynniki wpływające na produktywność badawczą - wnioski z Raportu
dr Aleksandra Parteka
(Politechnika Gdańska)
10:40 Wykład i dyskusja: Jak pisać (redagować) prace naukowe:
 • Zasady pisania prac naukowych na podstawie stylu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APA);
 • Konstrukcja artykułu;
 • Wymogi formalne dla materiałów przekazywanych do redakcji
 • Korzyści z wprowadzenia standaryzacji w edytorstwie naukowym
Ewa Rozkosz
(Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej Dolnośląska Szkoła Wyższa)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Przygotowanie pracy naukowej, podnoszenie prestiżu w sferze zawodowej - podstawowe wymagania formalne i tryb przeprowadzania czynności w pracach naukowych
 • Wybór tematu pracy naukowej
 • Konstrukcja:
  1. Spis treści
  2. Wykaz skrótów
  3. Wprowadzenie
  4. Część merytoryczna pracy
  5. Wnioski końcowe
  6. Literatura i inne źródła
 • Organizacja pracy
 • Zalecenia edytorskie
dr Agnieszka Mikos-Sitek
(UKSW)
14:00 Wykład i dyskusja: Jak napisać wniosek o grant
 • Zanim zaczniemy - jaki grant wybrać?
 • Struktura wniosku
 • Praktyczne wskazówki
  1. Koncepcja
  2. Język
  3. Układ graficzny
 • Źródła informacji
Bogna Hryniszyn
(Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)
15:00 Przerwa
15:30 Wykład i dyskusja: Od pomysłu do projektu naukowego na przykładzie wniosków NCN:
 • najważniejsze elementy projektu naukowego
 • problemy
 • perspektywy
dr Konrad Juszczyk
(Studenckie Koło Językoznawcze REMAT)
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78