centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VIII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ZASADY REDAGOWANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH
Warszawa, 03.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Bogna Hryniszyn

Bogna Hryniszyn

Bogna Hryniszyn

Z wykształcenia politolog, po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Krajowym punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE od maja 2008. Jest koordynatorem krajowym Programu Szczegółowego "LUDZIE". Jest odpowiedzialna za rozpowszechnianie wiedzy o tym programie (w tym prowadzenie szkoleń i dni informacyjnych, przygotowywanie informacji prasowych) oraz zajmuje się udzielaniem informacji instytucjom i naukowcom biorącym udział w programie. Jako pracownik Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS zajmuje się redagowaniem Portalu Mobilnych Naukowców oraz udzielaniem pomocy naukowcom w zakresie zdobywania funduszy, realizacji grantów naukowych oraz problemów związanych z mobilnością naukowców, zasadach zatrudniania, przepisach unijnych i polskich. Ma doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu wniosków oraz zarządzaniu projektami naukowymi finansowanymi z funduszy UE .

Prelegenci | Konrad Juszczyk

Konrad Juszczyk

Konrad Juszczyk

Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki, w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii UAM ds. Programów Europejskich; Redaktor czasopisma językoznawczego Investigationes Linguisticae; Kierownik projektów badawczych SONATA2 (NCN) oraz INTER (FNP); opiekun Studenckiego Koła Językoznawczego REMAT. Badacz komunikacji i coachingu oraz trener (EQF4) i coach (ICF). Stypendysta ERASMUS, NCBiR/SIMS, FNP, FSS i EFS. Miłośnik muzyki elektronicznej i fotografii i typografii.

Prelegenci | Agnieszka Mikos-Sitek

Agnieszka Mikos-Sitek

Agnieszka Mikos-Sitek

Absolwentka oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii, stały współpracownik polskich czasopism fachowych, autorka publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.

Prelegenci | Aleksandra Parteka

Aleksandra Parteka

Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (od 2008r.). Uzyskała tytuł doktor nauk ekonomicznych w Universita' Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy, 2008r.); absolwentka Sussex University (Brighton, Wlk.Brytania; 2006), Universita' Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003). Uczestniczka podoktorskiego stażu naukowego na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie (Universitat Pompeu Fabra, 2011/2012), laureatka programu Start Fundacji Nauki Polskiej (2010) oraz stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (2011-2014); autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu ekonomii międzynarodowej (handel międzynarodowy, integracja ekonomiczna), wzrostu gospodarczego oraz empirycznych analiz produktywności (w tym w kontekście szkolnictwa wyższego).
Szczegółowe informacje i lista publikacji: www.zie.pg.gda.pl/aparteka

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, polityką naukową oraz uczeniem się akademickich kompetencji informacyjnych. Członkini grupy badawczej Scholarly Communication Research Group (http://sc.amu.edu.pl).

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78