centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych
ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH
Warszawa, 16.07.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Leszek Stypułkowski

Leszek Stypułkowski

Leszek Stypułkowski

Jest partnerem zarządzającym Index Copernicus International ? platformy internetowej udostępniającej m.in. narzędzia do wydawania czasopism naukowych on-line oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie międzynarodowej promocji czasopism naukowych, sprzyjające budowaniu wskaźników cytowalności. Uczestniczy również w pracach Grupy Sterującej projektu ?Stworzenie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on?. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zarządzania sektorem publicznym, które realizuje jako senior research fellow w instytucie Initiative for Regulatory Innovation (IRI) w Central European University w Budapeszcie. Zawodowo zajmuje się m.in. tworzeniem i wdrażaniem strategii marketingowych oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Prelegenci | Lidia Szczęsna

Lidia Szczęsna

Lidia Szczęsna

Radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, specjalizuje się w obsłudze prawnej jednostek naukowych, w tym w zakresie praw własności intelektualnej, zasad finansowania jednostek, prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub ze środków Unii Europejskiej i zamówień publicznych.
Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy w Warszawie specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców i jednostek naukowych, w tym w zakresie praw własności intelektualnej, strategii zarządzania tymi prawami oraz ich komercjalizacji. Kancelaria uczestniczyła w wydawaniu szeregu opinii i opracowywaniu umów z zakresu praw własności intelektualnej. Publikujemy na temat praw własności intelektualnej między innymi na portalu NCBiR www.bridge.gov.pl .

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78