centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych
ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH
Warszawa, 04.12.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

4 grudnia 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka słów na początek:
dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10:10 Wykład: Wspomagania decyzji redaktora czasopisma w wyborze recenzentów
Możliwe jest skuteczne wspomagania procesu doboru recenzentów. Automatyzacja tego procesu umożliwia odszukanie większej liczby ekspertów co może wpłynąć na jakość oceny, pozbycie się tendencyjności, zniwelować zniekształcenia wynikające z doboru recenzentów wyłącznie przez człowieka.
 • Wprowadzanie
  Omówione zostaną modele recenzowania oraz błędy jakie mogą pojawić się w procesie recenzowania
 • Badanie opinii recenzentów i wnioskodawców
  Przedstawione zostaną wyniki ankiety przeprowadzonej w 2011r. wśród wnioskodawców i recenzentów projektów badawczych. Zasygnalizowany zostanie plan nowego badania (badanie jest prowadzone przez Agatę Kopacz z Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy).
 • Metody wspomagania doboru recenzentów
  Przedstawione zostaną metody wspomagania doboru recenzentów stosowane do oceny projektów badawczych i publikacji a nawet doboru personelu. Ponadto omówione zostaną przypadki wdrożeń znane z literatury.
 • System wspomagający dobór recenzentów
  Zostanie przedstawiony działający informatyczny system wspomagający dobór recenzentów (http://sssr.opi.org.pl). W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane jego funkcjonalności, które mogą być przydatne z puntu widzenia redaktora czasopisma.
dr inż. Jarosław Protasiewicz
(Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, Ośrodek Przetwarzania Informacji)
11:15 Wykład: Referencyjne bazy danych dla czasopism naukowych oraz możliwości wyszukania cytowań
 • Charakterystyka 34 baz referencyjnych (tematyka, dostępność, rodzaj bazy).
 • Rola opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej.
 • Antyporadnik, czyli co zrobić, aby nie dało się wyszukać cytowań czasopisma
dr Aneta Drabek
(Uniwersytet Śląski)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Czasopisma naukowe wydawane na zasadach Open Access oraz Creative Commons - nowy model dystrybucji i finansowania czasopism cyfrowych
 • Otwartość w badaniach naukowych poprzez otwarty dostęp do wiedzy
 • Koszty otwartego dostępu:
  1. elementy kosztów publikowania wyników prac badawczych
  2. koszt jednego artykułu
  3. kto ponosi koszty publikowania otwartego
 • Modele finansowania otwartego dostępu:
  1. przykłady finansowania czasopism zagranicznych
  2. zniżki w opłatach, potencjalne źródła współfinansowania
  3. rozwiązania stosowane w Polsce
 • Dystrybucja treści cyfrowych:
  1. platforma elektroniczna, repozytoria, bazy danych
  2. nowe narzędzia w komunikacji nukowej
dr Jolanta Przyłuska
(Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
13:15 Wykład: Prawne aspekty pracy redakcji - umowy, licencje, oświadczenia oraz status prawny recenzji
 • Podstawy redakcji umów:
  1. umowa wydawnicza
  2. umowa licencyjna
 • Pola eksploatacji
 • Polityka otwartości w wydawnictwie naukowym
 • Recenzja
  1. recenzja jako utwór
  2. zasady cytowania w recenzji
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Omówienie najnowszych kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Wyzwania stojące przed redakcjami i wydawcami
 • Warunki oceny czasopisma naukowego w Polsce.
 • Dokumenty, które powinna znać redakcja czasopisma naukowego.
 • Jak wygląda kwestia indeksowania czasopism w bazach?
 • Wdrażanie standardów edytorskich.
 • Jak przygotować się na Polski Współczynnik Wpływu.
 • Co robić, aby zwiększać liczbę punktów?
 • Problemy i pułapki.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15:50 Dyskusja końcowa: Patologie rynku czasopism naukowych:
 • sztuczne zwiekszanie objętości dorobku naukowego;
 • nadmierne przywiązywanie wagi do narzedzi bibliometrycznych
 • nieuprawnione wpływanie na wskaźniki bibliometryczne
 • zachęcanie do autocytowań
 • nierzetelne recenzje
 • brak kontaktu z autorami
moderowanie dyskusji: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78