centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych
ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH
Warszawa, 04.12.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Aneta Drabek

Aneta Drabek

Aneta Drabek

Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania źródeł informacji. Jest współtwórcą bazy Arianta - która gromadzi informacje o naukowych i branżowych polskich e-czasopismach. Prowadzone przez Anetę Drabek badania skupione są wokół bibliometrii (zwłaszcza oceny czasopism, analizy cytowań oraz wykorzystania wskaźników bibliometrycznych w polityce naukowej), a także czasopism elektronicznych.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Jarosław Protasiewicz

Jarosław Protasiewicz

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych (http://lis.opi.org.pl/ ) oraz adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy (http://www.opi.org.pl/).
Profil Linkedin http://www.linkedin.com/pub/jaroslaw-protasiewicz/2a/49a/267.
Profil na WIT http://info.wsisiz.edu.pl/~jprotas .

Prelegenci | Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

dr Jolanta Przyłuska, Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM, platformę informatyczną do zarządzania wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie wiedzą, bibliometria, informacja naukowa.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78