centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH
Warszawa, 17.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

7 listopada 2014 r. uchwalona została tzw. czwarta transza deregulacji, w ramach której zmianie uległy także przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany te mają niezwykle istotne znaczenie dla praktyki wykonywania ustawy, ponieważ dotyczą trzech newralgicznych problemów: statusu i obowiązków ABI, rejestracji zbiorów danych osobowych oraz przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Jednocześnie w ramach instytucji Unii Europejskiej dobiegają prace nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie wprowadza nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi ze zmian w ustawie o ochronie danych osobowych oraz z projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Uczestnicy szkolenie poznają również zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym sporządzania umów o powierzenie danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, wymaganiami GIODO oraz najlepszymi standardami. W ramach szkolenie przedstawione zostaną również zasady ochrony baz danych obejmujących dane osobowe. Szkolenie oparte będzie na analizę najnowszego orzecznictwa sądowego, opinii Grupy 29 oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz baz danych.

Uczestnicy warsztatu poznają między innymi:

 • obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych
 • nowe regulacje w zakresie pozycji prawnej i obowiązków ABI
 • główne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przygotowanego w ramach Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • konsekwencje przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych dla prowadzonej działalności,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz jego konsekwencje na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • zasady ochrony prowadzenia monitoringu wizyjnego pracowników,
 • najlepsze praktyki i wymagania dotyczące zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • zasady ochrony baz danych,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony baz danych,
 • zasady przenoszenia praw oraz udzielania licencji na bazy danych

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

 • Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
 • Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie,
 • Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
 • Dyrektorom HR oraz managerom HR,
 • Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń,
 • Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego,
 • Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,
 • osobom odpowiedizalnym za tworzenie, zarządzania lub nabywania baz danych
 • Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers).

Warsztaty prowadzone są przez dwóch radców prawnych posiadających bogate doświadczenie praktyczne z zakresu ochrony danych osobowych:
dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)

PROGRAM

1. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

 • Pozycja prawna i obowiązki ABI.
 • Nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych.
 • Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

2. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?

 • Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?
 • Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne.
 • Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia.
 • Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.
 • ABI po zmianach

3. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

 • Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 • Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego

4. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Grzywny nakładane przez GIODO.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Odpowiedzialność cywilna.

5. Ochrona baz danych

 • Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
  1. Pojęcie „bazy danych”. Baza danych, a oprogramowanie do „tworzenia i zarządzania” bazą danych.
  2. Warunki i zasady ochrony bazy danych jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego; Jakie warunki musi spełniać baza danych aby podlegała ochronie autorskoprawnej. Analiza orzecznictwa sądowego.
  3. Szczególne zasady dotyczące sporządzania opracowań baz danych.
  4. Konstrukcja „legalnego użytkownika” baz danych.
  5. Zasady dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich do bazy danych.
 • Ochrona baz danych w ramach tzw. prawa sui generis do baz danych.
  1. Pojęcie bazy danych. Jakie są warunki ochrony bazy danych w ramach prawa sui generis do baz danych. Analiza orzecznictwa sądowego.
  2. Pojęcie producenta bazy danych.
  3. Zakres prawa sui generis do bazy danych.
   1. Pojęcia „pobierania” i „wtórnego wykorzystania” danych.
   2. Jakie wykorzystanie bazy danych wymaga zgody producenta (np. udostępnienie zawartości bazy danych on-line)
   3. Analiza orzecznictwa sądowego.
  4. Zasady dozwolonego wykorzystania baz danych.
  5. Czas ochrony baz danych oraz problem „przedłużania” ochrony.
  6. Praktyczne problemy związane z „łączeniem” i „rozszerzaniem” zawartości baz danych.
  7. Zasady dochodzenie przez producenta roszczeń z tytułu naruszenia praw do bazy danych,

6. Obrót bazami danych, w tym bazami danych zawierającymi dane osobowe.

 • Umowy dotyczące baz danych stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego (przeniesienie praw/licencje)
 • Umowy dotyczące baz danych chronione prawem sui generis
  1. Przeniesienie praw do baz danych
  2. Licencja na korzystania z zawartości bazy danych – na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę.
 • Zasady obrotu bazami danych zawierającymi dane osobowe – problematyka udostępnienia danych osobowych.

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
15:00 – przerwa na kawę
15:20 – kontynuacja zajęć
16:30 – zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78