centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Warszawa, 18.11.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Prawa dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania ulegają ciągłym przeobrażeniom, zarówno na gruncie obowiązujących przepisów jak i poprzez częste w ostatnim okresie zmiany w prawie. Będący przedmiotem prac legislacyjnych projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego tworzy odrębny wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej akt dotyczący re-use (określony w prawie Unii Europejskiej termin wdrożenia nowej regulacji mija w lipcu 2015). Jednocześnie zmianom ulega praktyka elektronicznego, bezwnioskowego dostępu do informacji publicznej, do czego przyczyniło się przede wszystkim (ale nie tylko) uruchomienie centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP). Niestety nakładają się na to problemy związane z ustaleniem zakresu stosowania przepisów oraz przesłankami ograniczającymi dostęp i ponowne wykorzystywanie.
Wszystkim powyższym kwestiom będzie poświęcone tegoroczne Forum, które służy wspólnemu przedyskutowaniu najbardziej aktualnych problemów stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, adwokat, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie

PROGRAM

18 listopada 2014 r.
10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania
Sędzia Małgorzata Borowiec
(Naczelny Sąd Administracyjny)
11:10 Stan prac nad projektem ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Cel regulacji oraz argumenty za wyodrębnieniem zasad ponownego wykorzystywania z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Podstawowe założenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle nowej regulacji.
 • Dylematy i doświadczenia MAC po uzgodnieniach międzyresortowych.
Anna Gos
(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Praktyczne problemy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w świetle badań empirycznych,
 • Problemy związane z rozróżnieniem w praktyce wniosków o ponowne wykorzystywanie i wniosków o dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa i praktyki,
 • Ponowne wykorzystywania informacji publicznej w BIP - co powinno znaleźć się w Biuletynie,
 • Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach urzędów nie będących BIP - problemy i propozycje ich rozwiązywania.
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:10 „Posiadanie informacji” jako warunek stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie jako warunek stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie przepisów o dostępie (art. 4 ust.3) oraz o ponownym wykorzystywaniu (art. 23a ust.1)
 • Przesłanki zaistnienia stanu posiadania informacji. Sytuacje nie objęte przesłankami. Rozszerzenie stosowania ustawy na przypadki obowiązków posiadania.
 • Obowiązki podmiotu zobowiązanego w zakresie zaistnienia przesłanki posiadania
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych – ewolucja poglądów dotyczących warunku posiadania informacji
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
13:40 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych będących utworami oraz sui generis bazami danych
 • Publiczne zasoby informacyjne a zasoby informacji publicznych
 • Kryteria uznania informacji publicznych jako utworów oraz sui generis baz danych
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a tytuł prawny do eksploatacji utworów lub sui generis baz danych.
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 BIP jako mechanizm służący partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy publicznej
 • Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny.
 • Odpowiedzialność za treści publikowane w urzędowych publikatorach
 • Gwarancja rzetelności, wiarygodności, kompletności i aktualności informacji?
 • Publikacja w BIP a warunku ponownego wykorzystania opublikowanych tam informacji z sektora publicznego.
 • Kto ma informację, ten ma władzę, a władza zwierzchnia należy do Narodu - dostęp do informacji, ponowne wykorzystanie informacji publicznej jako warunek niezbędny do realizacji art. 4 Konstytucji RP, wedle któego władza zwierzchnia należy do Narodu
 • Możliwość podejmowania racjonalnych decyzji na podstawie informacji publicznej
Piotr Waglowski
(vagla.pl)
15:20 DanePubliczne.gov.pl - stan wdrożenia rozwiązania i perspektywy jego dalszego rozwoju
 • Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jako nowy tryb udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania.
 • Korzystanie z Repozytorium i możliwości przeszukiwania udostępnianych w nim zasobów informacyjnych.
 • Formaty udostępniania i 5-stopniowa skala otwartości danych.
 • Perspektywy dalszego rozwoju Repozytorium.
Jacek Wolszczak
(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78