centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Warszawa, 18.11.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Gos

Anna Gos

Naczelnik Wydziału Polityki i Prawa w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, mgr administracji, absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2008 r. zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Informatyzacji, a następnie w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, dostępem do informacji publicznej oraz wdrożeniem dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady Informatyzacji działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, rekomendowany do Rady przez Internet Society Poland, członek Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - tu z ramienia Rady Informatyzacji. Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji). W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. Konsultant, trener, wykładowca, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Autor książki "Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu".

Prelegenci | Jacek Wolszczak

Jacek Wolszczak

Główny specjalista w Wydziale Polityki i Prawa w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW. Od 2008 r. zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, a następnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Od początku pracy w administracji. zaangażowany w szereg działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-administracji. W okresie pracy w MSWiA zajmował się współpracą zagraniczną: uczestniczył w spotkaniach podgrupy roboczej do spraw e-administracji przy Komisji Europejskiej, odbył staż w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO), był członkiem zespołu odpowiedzialnego za organizację 6. Europejskiej Konferencji Ministerialna nt. e-administracji w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE. W MAiC zaangażowany w prace nad Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78