centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V seminarium w cyklu BADANIA KLINICZNE
PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY BADAŃ KLINICZNYCH I EKSPERYMENTÓW MEDYCZNYCH
Warszawa, 26.06.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

26 czerwca 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
dr hab. n. med. Marek Czarkowski
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
10:10 Wykład: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych
 • omówienie propozycji nowych regulacji prawnych,
 • wpływ Rozporządzenia na przepisy krajowe
 • zasada pomocniczości
 • prognozowane skutki nowych regulacji prawnych
adw. Piotr Zięcik
(„ZFLegal” Zięcik, Forysiak i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni)
11:00 Wykład: Ochrona praw twórcy w badaniach klinicznych
 • Wyniki badań klinicznych a prawo autorskie
 • Podział praw autorskich: osobiste, majątkowe
 • Komu przysługuje autorskie prawo majątkowe do sposobu ujęcia wyników badań?
 • Współautorstwo sposobu przedstawienia badań klinicznych
 • case study – przykładowe postanowienia umów w zakresie praw własności intelektualnej.
Marcin Banasik
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Umowy i rozliczenia finansowe w badaniach klinicznych
 • rodzaje umów w badaniach klinicznych
 • sposób negocjowania umów z ośrodkami badawczymi i badaczami
 • modele współpracy ze współbadaczami
 • obowiązkowe klauzule umowne
 • rekomendowane klauzule umowne
 • aktualne trendy wzorców umownych i aktualne problemy w prowadzeniu negocjacji
 • rozliczenia z uczestnikami badań klinicznych
 • rozliczenia z badaczami i ośrodkami badawczymi – umowne sposoby kształtowania wynagrodzeń
 • zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - teoria a praktyka
 • rozliczenia z komisjami bioetycznymi
Krystyna Forysiak Radca prawny „ZFLegal” Zięcik, Forysiak i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
Katarzyna Epelbaum Radca prawny „ZFLegal” Zięcik, Forysiak i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
13:20 Wykład: Prowadzenie badań klinicznych a ochrona danych osobowych
 • rodzaje i zakres danych osobowych przetwarzanych w badaniach klinicznych
 • rola podmiotów przetwarzających dane osobowe w badaniach klinicznych
 • obowiązki podmiotów uczestniczących w badaniach klinicznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
mec. Anna Kobylańska
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Marketingowe wykorzystanie faktu prowadzenia badań klinicznych
 • Elementy zarzadzania marką w sektorze ochrony zdrowia
 • Prawne aspekty wprowadzania marketingu z wykorzystaniem faktu prowadzenia badań klinicznych (gdzie leży granica w aspekcie marketingowym, której podmioty lecznicze nie mogą przekraczać)
 • Kanały rozwiązań marketingowych
 • Przykłady zastosowań faktu prowadzenia badań klinicznych w budowaniu marki podmiotów leczniczych
 • Podsumowanie
Marcin Timoszuk
(Trener negocjacji i mediacji, rozwoju osobistego oraz tematyki związanej z zarządzaniem oraz badaniami klinicznymi)
15:15 Wykład: Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym
 • Podstawowe zasady etyczne w eksperymentach medycznych
 • Świadoma zgoda jako jedno z narzędzi realizacji zasady poszanowania autonomii
 • Warunki świadomej zgody
 • Rodzaje świadomej zgody
 • Sposób przeprowadzenia procedury świadomej zgody
 • Czy badacz powinien przeprowadzać procedurę świadomej zgody?
 • Czy można prowadzić eksperymenty medyczne bez uzyskania świadomej zgody?
dr hab. n. med. Marek Czarkowski
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78