centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V seminarium w cyklu BADANIA KLINICZNE
PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY BADAŃ KLINICZNYCH I EKSPERYMENTÓW MEDYCZNYCH
Warszawa, 26.06.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marcin Banasik

Marcin Banasik

Marcin Banasik

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, prawnik. Wielokrotny stypendysta naukowy Rektora UJ oraz Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi ze studentami zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent na licznych konferencjach, autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych.

Prelegenci | Marek Czarkowski

Marek Czarkowski

Dr hab. n. med. i bioetyki, master of science in bioethics (studia ukończone w USA). Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista endokrynolog. Studia podyplomowe z zakresu bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki (2000-2002) oraz w Albany Mediacal College i The Graduate College of Union University – USA (2005-2007). Pracuje w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej od 2007r. Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, endokrynologii i bioetyki. Wykładowca na licznych krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencjach medycznych i bioetycznych.

Prelegenci | Marcin Timoszuk

Marcin Timoszuk

Marcin Timoszuk

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów z dziedziny zarządzania, w tym studiów MBA (PAN). Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej MT Professional, świadczącej również serwis w dziedzinie badań klinicznych. Zdobywał doświadczenie współpracując z największymi koncernami farmaceutycznymi. Trener negocjacji i mediacji, rozwoju osobistego oraz tematyki związanej z zarządzaniem oraz badaniami klinicznymi.

Prelegenci | Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe

Prelegenci | Krystyna Forysiak

Krystyna Forysiak

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych. Brała aktywnie prowadziła i nadzorowała proces negocjacji umów o przeprowadzenie badań klinicznych dla ponad 30 międzynarodowych firm farmaceutycznych- sponsorów badań klinicznych. Aktywny członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badan Klinicznych w Polsce. Wykładowca tematyki aspektów prawnych badań klinicznych. W ostatnim czasie współprowadzący cyklu wykładów dotyczących prawnych aspektów badań klinicznych zorganizowanych pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
Uczestniczyła w procesie zawiązywania i stale współpracuje z Polskim Związkiem Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO). Współautorka książki „Umowy w Badaniach Klinicznych” seria komentarze praktyków CH Beck, rok wydania 2008.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.

Prelegenci | Katarzyna Epelbaum

Katarzyna Epelbaum

Specjalizuje się w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i prawie badań klinicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji dla sponsorów badań klinicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci | Piotr Zięcik

Piotr Zięcik

Piotr Zięcik

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbył studia w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa badań klinicznych oraz prawie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Brał udział w realizacji szeregu projektów dotyczących praktycznych aspektów prawa farmaceutycznego i prowadzenia badań klinicznych. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie transakcji dotyczących przejęć na rynku internetowym i doradzaniu przy negocjowaniu umów w zakresie prawa własności intelektualnej. Ponadto, występował wielokrotnie jako pełnomocnik w postępowaniach dotyczących ochrony praw autorskich, danych osobowych i ochrony dóbr osobistych.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78