centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
CZASOPISMO NAUKOWE
OD WERSJI PAPIEROWEJ DO ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, 06.08.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Tradycyjny model wydawania czasopisma naukowego (w formie papierowej) wyczerpał się. Redakcje masowo decydują się na ucyfrowienie swoich periodyków. Decyzja o sposobie udostępniania czasopisma w Internecie ma charakter krytyczny. Zastosowanie właściwych narzędzi i metod sprzyja widoczności czasopisma dla odbiorców, jak również otwiera drogę do łatwego indeksowania tytułu i jego zawartości.

Szkolenie pt. „Czasopisma naukowe – od wersji papierowej do elektronicznej” ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek na temat skutecznego przechodzenia czasopisma na nowy model wydawniczy, jak również prezentacje rozwiązań sprzyjających budowaniu prestiżu tytułu.

Prowadzenie obrad: Ewa Rozkosz, (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

PROGRAM

6 sierpnia 2014 r.
10:00 Wprowadzenie
Ewa Rozkosz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)
10:10 Przygotowanie materiałów o czasopiśmie do zamieszczenia na stronie
 • Na początek: czym jest strona czasopisma?
 • Jakie informacje na stronie powinno mieć każde czasopismo naukowe?
 • Co powinno się znaleźć, jeśli czasopismo ma być uwzględnione w ministerialnym "Wykazie czasopism punktowanych"?
 • Oznaczenia licencji oraz otwartości czasopisma.
 • Na co zwracają uwagę autorzy?
 • Kluczowe działy i najważniejsze informacje.
 • Elementy Academic SEO: Jak często aktualizować i jaki to ma wpływ na widoczność oraz indeksowanie czasopisma.
Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Konfiguracja czasopisma w systemie do zarządzania procesem wydawniczym Open Journal Systems (OJS)
 • Systemy do zarządzania procesem wydawniczym
 • Dlaczego warto wybrać Open Journal Systems (OJS)
  1. podstawowe funkcjonalności (budowa OJS)
  2. wersje językowe
  3. OJS a indeksowanie metadanych
 • Przykładowe wdrożenia
 • Konfiguracja czasopisma w OJS
  1. materiały do przygotowania
  2. ustawienie działów
  3. konfiguracja zgłoszeń i procedury recenzyjnej
  4. zamieszczanie informacji o czasopiśmie
  5. dodawanie bloków z treścią
Ewa Rozkosz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)
12:00 Przerwa z poczęstunkiem
12:30 DOI (digital object identifier) - aspekt organizacyjny i techniczny wdrożenia identyfikatora publikacji elektronicznych
 • Identyfikator obiektów cyfrowych DOI (ang. digital object identifier) - znaczenie dla naukowca i wydawcy.
 • Dystrybutorzy DOI - teoria, a doświadczenia współpracy.
 • Tworzenie, aktywacja i wprowadzanie identyfikatora DOI.
 • Automatyzacja eksportu metadanych – prezentacja systemu integrującego DSpace z CrossRef
Piotr Karwasiński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:30 Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do Web of Science
 • Podstawy idei seletywności wyboru czasopism
 • Master journal list a “Lista filadelfijska” - próba definicji
 • Web of Science Core Collection i inne bazy bibliograficzno abstraktowe określenie zakresu zbiorów
 • Kryteria selekcji wyboru źródeł Thomson Reuters
 • Proces zgłaszania i ewaluacji czasopism
 • Wskaźniki bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism
Marcin Kapczyński
(Thomson Reuters)
14:00 Przerwa
14:15 Praca redaktora w Open Journal Systems
Z czego się uczyć? - czyli źródła informacji dla redaktorów pracujących w OJS
 • Pierwsze kroki
 • Zamieszczanie archiwalnych numerów
 • Obieg dokumentu (od zgłoszenia do opublikowania na stronie)
 • Dodawanie i publikowanie aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma
 • Przesyłanie metadanych do baz referencyjnych (na przykładzie DOAJ)
Ewa Rozkosz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)
15:40 Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do SCOPUS
 • Struktura i zawartość bazy Scopus
 • Tradycyjne i nowe miary oceny czasopism
 • Kryteria doboru czasopism do bazy
 • Content Selection and Advisory Board
 • Przebieg procesu oceny periodyku
 • Czasopisma a książki w bazie Scopus
 • Rady dla wydawców
Krzysztof Szymański
(Wydawnictwo Elsevier)
16:10 Zakończenie
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78