centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
CZASOPISMO NAUKOWE
OD WERSJI PAPIEROWEJ DO ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, 06.08.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Marcin Kapczyński

Marcin Kapczyński

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo początkowo związany z konsultingiem działał świadcząc doradztwo klientom reprezentującym różne branże. W Thomson Reuters od 2010. W swojej pracy zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń, świadczeniem wsparcia użytkownikom zasobów udostepnianych w ramach Wirtualnej Bibloteki Nauki, a także obsługą bieżących zapytań. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem.

Prelegenci | Piotr Karwasiński

Piotr Karwasiński

Nauczyciel akademicki - kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pełni funkcję wicedyrektora ds. usług i użytkowników, kierownika oddziału ds. systemu biblioteczno-informacyjnego UAM oraz bibliotekarza systemowego. Wykładowca zajęć z zakresu Bibliotekarstwa praktycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Automatyzacji bibliotek i Nowoczesnych usług informacyjnych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Autor publikacji z zakresu elektronicznych, mobilnych usług bibliotecznych oraz marketingu bibliotecznego. Odpowiada za wdrożenia pionierskich w polskich bibliotekach aplikacji informatycznych m.in do regulowania płatności bibliotecznych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, czy zintegrowanego systemu zdalnej komunikacji bibliotecznej w przestrzeni wirtualnej. Kierownik grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskanych w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę na digitalizację zasobów bibliotecznych, opracowanie zbiorów czy poszerzanie bazy repozytorium instytucjonalnego o archiwalne numery czasopism. Członek redakcji czasopisma Biblioteka. Koordynator działań dotyczących uruchomienia systemu nadawania identyfikatorów DOI dla czasopism uczelnianych UAM, autor aplikacji integrującej system DSpace z CrossRef, a obecnie współuczestniczy w tworzeniu ogólnouczelnianej platformy elektronicznych czasopism naukowych wydawanych na UAM.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, polityką naukową oraz uczeniem się akademickich kompetencji informacyjnych. Członkini grupy badawczej Scholarly Communication Research Group (http://sc.amu.edu.pl).

Prelegenci | Krzysztof Szymański

Krzysztof Szymański

Pracownik wydawnictwa Elsevier, gdzie odpowiada za rozwój narzędzi do ewaluacji wpływu badań naukowych, systemów zarządzania informacją naukową oraz promocje wyników badań naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Wcześniej - wieloletni pracownik Thomson Reuters, gdzie zajmował się bazami cytowań oraz oceną czasopism naukowych. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie zajmuje się badaniami nad zastosowaniem analiz bibliometrycznych w zarządzaniu badaniami naukowymi.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78