centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI I CZASOPISMA NAUKOWE W ZASOBACH BIBLIOTEK CYFROWYCH
Warszawa, 23.01.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Cezary Mazurek

Cezary Mazurek

Cezary Mazurek

Jest kierownikiem Działu Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i kieruje pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z budową nowoczesnych usług sieciowych realizowanych na bazie zaawansowanych technologii internetowych. Jest kierownikiem projektów związanych z rozwojem oprogramowania dla realizacji usług dla społeczeństwa informacyjnego, m.in.: oprogramowanie dLibra do budowy bibliotek cyfrowych oraz oprogramowanie NABÓR do elektronicznej obsługi naboru do szkół. Jest technicznym koordynatorem projektu Wielkopolskie Centrum Telemedycyny. Obecnie w ramach zadań PCSS uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych z projektami krajowymi (Inżynieria Internetu Przyszłości, SYNAT) oraz europejskimi (GEANT3, Wf4Ever, HIPERMED). W projekcie GEANT3 pełni rolę lidera aktywności SA4 (Software Governance) i jest członkiem zespołu zarządzania projektem. Intensywną działalność rozwojową w zakresie budowy w sieci PIONIER nowoczesnych usług (jest m.in. kierownikiem usługi U5- naukowa telewizja HD w projekcie PLATON), łączy z zainteresowaniami badawczymi w obszarze metod zarządzania treściami cyfrowymi i dostępem do nich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych.

Prelegenci | Paulina Milewska

Paulina Milewska

Paulina Milewska

Specjalistka ds. promocji, animatorka czytelnictwa, bibliotekarka. Autorka licznych artykułów (ponad 50 tekstów fachowych i naukowych), trenerka prowadząca warsztaty i prelekcje dla bibliotekarzy i pracowników instytucji kultury (prelegentka na ponad 20 konferencjach ogólnopolskich). Wierzy w ludzi oraz w to, że zmiany na lepsze są możliwe, jeśli tylko zacznie się je od siebie. Obecnie pracuje w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi oraz w zarządzie łódzkiej Fundacji Fenomen, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój i koordynację projektów związanych z działalnością bibliotek. Pomysłodawczyni i realizatorka kampanii Odjazdowy Bibliotekarz (od 2010 r.), Bicycool Library (od 2012 r.). Posiada doświadczenie w PR i marketingu, w zarządzaniu projektami oraz finansami.

Prelegenci | Joanna Mroczek

Joanna Mroczek

Joanna Mroczek

Absolwentka Politechniki Warszawskiej.
Od 1991 roku pracownik Połączonych bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie na stanowisku programisty.
Od 2001 roku administrator baz systemu Horizon w 24 instytutach naukowych PAN.
Od 2009 roku administrator bazy systemu dLibra, obecnie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, tworzonego przez konsorcjum 16 instytutów naukowych.

Prelegenci | Danuta Szewczyk-Kłos

Danuta Szewczyk-Kłos

Starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zainteresowania zawodowe dotyczą zarządzania wiedzą i informacją naukową oraz kształceniem użytkowników informacji naukowej w bibliotekach akademickich.

Prelegenci | Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, kierunek Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym. Wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, specjalizujący się w zastosowaniu metod ilościowych w naukach społecznych. Bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich oraz w ocenie projektów jako członek Komisji Oceny Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz komponentów regionalnych POKL. Obecnie dodatkowo koordynator projektu "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest stworzenie innowacyjnego, internetowego systemu gromadzenia, przechowywania, rozpowszechniania, pozycjonowania i komercjalizacji publikacji naukowych wydawanych przez wydawnictwa uczelni z całej Polski przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78