centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
OD PAPIERU DO EZD
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.
Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
Warszawa, 24.06.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku jednostki wdrażającej i rozwijającej jednolity system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w partnerskich urzędach wojewódzkich.
Urodzony w 1972 roku w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. W latach 1994-1998 pracował w białostockiej firmie Merinosoft jako kierownik działu szkoleń. Od roku 1998 zastępca Dyrektora, a od roku 2005 do końca 2010 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Od 2005 roku Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji oraz od stycznia 2011 roku Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W latach 2008-2010 Pełnomocnik Ministra SWiA ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych oraz Pełnomocnik Ministra SWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji.

Prelegenci | Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.

Prelegenci | Dorota Szymańska

Dorota Szymańska

Dorota Szymańska

Pracownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 10 lat pracownik administracji rządowej. Na co dzień opiniuje projekty dokumentacji wdrożeniowej, wprowadzanej w instytucjach administracji publicznej różnego szczebla. Udziela wsparcia w zakresie organizacyjnym i merytorycznym w pracach wdrożeniowych systemu EZD PUW.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78