centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej
RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
WYMOGI NADZORCZE, PRAKTYKA ZARZĄDZANIA, ASPEKTY BIZNESOWE I SPOŁECZNE.
Warszawa, 13.03.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej będzie okazją do wielopłaszczyznowego spojrzenia na ryzyko informatyczne i IT jako czynniki warunkujące rynkowy sukces banków spółdzielczych. Opinie naukowców - praktyków zajmujących się ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem IT, prawników, doświadczonych konsultantów i przedstawicieli wiodących firm z branży IT i IT Security pomogą Państwu zbudować pogląd na znaczenie IT i ryzyka informatycznego w funkcjonowaniu banku.
Obecny w tle wszystkich prezentacji i wykładów kontekst nadzorczy, związany z wdrażaniem rekomendacji D będzie stanowił punkt odniesienia do niezbędnych działań organizacyjnych i technologicznych, jakie należy podjąć aby skutecznie spełnić wymagania rekomendacji D.

Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do członków zarządów BS nadzorujących działy IT, kierowników projektów wdrożenia rekomendacji D, informatyków i osób zarządzających ryzykiem operacyjnym

Oferta specjalna dla Uczestników IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej, przygotowana przez Axence, firmę która wspiera Banki Spółdzielcze we wdrożeniu Rekomendacji D:

Axence, Sponsor Forum zaprasza do skorzystania z programu promocyjnego przygotowanego specjalnie dla Banków Spółdzielczych, stojących przed wyzwaniem wdrożenia systemów umożliwiających im spełnienie wymagań Rekomendacji D KNF. Uczestnicy IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej otrzymują prawo do atrakcyjnych rabatów na zakup Axence nVision Pro - oprogramowania do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa środowiska IT oraz interaktywnego helpdesku. Więcej

PROGRAM

13 marca 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, wykład wprowadzający: Strukturalne dylematy IT w bankach spółdzielczych
 • Strategia informatyzacji w kontekście rekomendacji D
 • Klient banku i jego potrzeby vs. nadzór i jego wymagania w kontekście rekomendacji D
 • "Akceptowalne" ryzyko IT - bezpieczeństwo vs. funkcjonalność
 • Bankowość elektroniczna jako determinanta kierunków rozwoju IT
 • Czy IT pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną?
 • Ryzyko reputacji - ludzie czy technologia budują wizerunek i markę BS?
Krzysztof Maderak
(ekspert informatyki bankowej, trener i konsultant systemów zarządzania ryzykiem bankowym)
10:30 Merytoryczna prezentacja Partnera Forum System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - realizacja i weryfikacja formalnych aspektów rekomendacji D
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - nowe spojrzenie na organizację IT w Banku.
 • Części składowe Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: dokumenty główne, procedury, instrukcje, wykazy, rejestry, raporty, protokoły, oświadczenia.
 • Zgodność SZBI z ISO27001 i innymi regulacjami.
 • Audyt jako najlepsza metoda weryfikacji zgodności Banku z Rekomendacją D.
Piotr Ożarek
(BlueNet sp. z o.o.)
11:10 Merytoryczna Prezentacja sponsorska: Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT - oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa
 • ochrona danych przed wyciekiem poprzez zarządzanie urządzeniami przenośnymi oraz portami;
 • ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem przenoszonym na nośnikach danych;
 • audyt operacji na urządzeniach przenośnych;
 • mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci;
 • optymalna konfiguracja alarmów, akcji korekcyjnych i raportów;
 • monitoring parametrów środowiskowych serwerowni;
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (audyty legalności); efektywne zarządzanie licencjami;
 • inteligentne monitorowanie pracowników; monitorowanie odwiedzanych stron WWW i ich blokowanie;
 • monitorowanie wiadomości e-mailowych; monitorowanie i raporty kosztów wydruków;
 • zdalna pomoc techniczna dla użytkowników
Grzegorz Oleksy
(właściciel firmy Axence Sp. z o.o. S.K.)
11:50 Merytoryczna Prezentacja sponsorska: BIG DATA z KRD BIG czyli 5 mln informacji, które mogą poprawić jakość i czas realizacji procesów decyzyjnych.
Maciej Kałużniak
(Trener Biznesu, Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA)
12:30 Przerwa, obiad
13:00 Wykład: Rola i zadania Banku Zrzeszającego we wspieraniu banków spółdzielczych w procesie wdrażania Rekomendacji D
 • Główne założenia projektowe dot. wprowadzenia Rekomendacji D w Zrzeszeniu SGB
 • Obszary wsparcia Banku Zrzeszającego
 • Produkty wspólnego projektu
 • Korzyści biznesowe i wdrożeniowe
Daniel Krzywiec
(przedstawiciel SGB-Bank S.A.)
13:45 Wykład: Bezpieczeństwo informatyki bankowej - specyfika banków spółdzielczych
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankowości
 • Rola nowych technologii w dostarczaniu produktów i usług bankowych
 • Koncepcja Web 2.0 i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankach spółdzielczych
 • Social engineering a bezpieczeństwo IT
 • Czy cyberterroryzm sięgnie banków spółdzielczych?
Dr Dariusz Garczyński
(Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
14:15 Merytoryczna prezentacja firmowa: Optymalizacja działań operacyjnych - outsourcing IT w zgodzie z nowymi rekomendacjami KNF
 • Kilka słów o outsourcingu IT
 • Co rekomendacje KNF (M i D) mówią o outsourcingu?
 • Jakie możliwości daje współczesny outsourcing?
 • Rozwiązania dostępne w chmurze
Szymon Zwoliński
(TALEX Spółka Akcyjna)
14:45 Merytoryczna prezentacja firmowa: Audyt Wdrożenia Rekomendacji D i Bezpieczeństwa - projekt połączony
 • Idea połączonych projektów: Audyt Rekomendacji D i Audyt Bezpieczeństwa
 • Audyt Rekomendacji D a Audyt Bezpieczeństwa - obszary wspólne i rozłączne
 • Etapy projektu: Audyt Pierwotny i Re-audyt
 • Nie tylko audyt - także doradztwo i wsparcie w dostosowaniu do Rekomendacji D
 • Certyfikaty Zespołu Audytorskiego Kerberos OCHRONA INFORMACJI
 • Referencje z Banków Spółdzielczych
 • Certyfikaty po-audytowe wystawiane przez Kerberos OCHRONA INFORMACJI
 • Ogólnopolskie szkolenia w zakresie przygotowania BS-ów do Audytu Bezpieczeństwa i Rekomendacji D
dr inż. Albert Sadowski
(Kerberos sp. z o.o.)
15:00 Przerwa na kawę
15:20 Wykład: Rekomendacja D w pół drogi
 • Indywidualne patrzenie różnych banków na rekomendacje D.
 • Efektywność wdrożenia rekomendacji D poza nadzorcza i poza ekonomiczna.
 • Wsparcie świata nauki dla rekomendacji D.
 • Prawidłowe wdrożenie rekomendacji D szansą na ograniczenie ryzyka w banku.
 • Uniknięcie wzrostu entropii IT w bankach jako skutek wdrożenia rekomendacji D.
 • Wdrożenie rekomendacji D - "under construction".
 • Rekomendacja D - uniwersalizm w obszarze IT w bankach.
 • Rola prawników we wdrożeniach rekomendacji D.
 • Audyt w procesie wdrażania rekomendacji D.
 • Wsparcie firm zewnętrznych podczas wdrożenia rekomendacji D.
dr Jacek Orzeł
(SGH Warszawa, Kolegium Zarządzania i Finansów)
15:50 Wykład: Ochrona danych osobowych w bankowości spółdzielczej
 • Obowiązki banków spółdzielczych z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa,
 • Wytyczne organów nadzoru oraz sądów w zakresie ochrony danych,
 • Projektowane zmiany w krajowych i europejskich regulacjach dotyczących ochrony danych i ich wpływ na bankowość spółdzielczą.
dr Arwid Mednis
(partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds)
16:30 Podsumowanie i zakończenie Forum
Krzysztof Maderak
(ekspert informatyki bankowej, trener i konsultant systemów zarządzania ryzykiem bankowym)

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsor Forum
Partner Forum
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78