centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej
RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
WYMOGI NADZORCZE, PRAKTYKA ZARZĄDZANIA, ASPEKTY BIZNESOWE I SPOŁECZNE.
Warszawa, 13.03.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dariusz Piotr Garczyński

Dariusz Piotr Garczyński

Dariusz Piotr Garczyński

Adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, praca doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu otrzymał w 2000 r. Współautor monografii Bankowość elektroniczna, red. naukowy A. Gospodarowicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na UE we Wrocławiu i WSZiB we Wrocławiu.

Prelegenci | Maciej Kałużniak

Maciej Kałużniak

Maciej Kałużniak

Trener, wykładowca. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Marketing. Ukończył specjalistyczny kurs: "Budowanie pozycji trenera konsultanta". Od 2009 roku trener biznesu Akademii Krajowego Rejestru Długów. Ceniony prelegent na wielu konferencjach finansowych. Jako ekspert ds. zarządzania należnościami od 2009 roku przeszkolił ponad 1.400 firm z wielu różnych branż.
Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu wdrożeń dla pracowników z wykorzystaniem systemu KRD, zarządzania należnościami w nowoczesnej firmie, czy windykacji należności w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora mieszkaniowego. Szczególnie istotne zasługi odnotował podczas serii konferencji organizowanych dla gmin i ośrodków pomocy społecznej, analizując i tłumacząc zmieniające się przepisy ustawowe dla tego sektora, związane z systemem wymiany informacji gospodarczych. Z olbrzymim zaangażowaniem realizuje także wiele pozostałych projektów konferencyjnych. Do najciekawszych realizacji ostatnich miesięcy można zaliczyć: "Bezpieczna w biznesie" - cyklu spotkań kierowanego do kobiet prowadzących działalność gospodarczą, kładącego szczególny nacisk na umiejętne kontrolowanie ryzyka transakcji z kontrahentami, radzenia sobie nierzetelnymi klientami, czy skutecznego odzyskiwania należności; "Pewna strategia w niepewnych czasach" projektu szkoleniowego współorganizowanego z Pulsem Biznesu, czy "Akademia Przedsiębiorcy" - całorocznego cyklu Kredyt Banku i Pulsu Biznesu kierowanego do przedsiębiorców z sektora MŚP.

Prelegenci | Daniel Krzywiec

Daniel Krzywiec

Specjalista z ponad 15-letnim stażem w branży IT, członek międzynarodowego stowarzyszenia ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Doświadczony konsultant i wykładowca uniwersytecki.
Obszary specjalizacji i rozwoju zawodowego: audyt systemów informatycznych (standardy ISACA, IIA, COBIT), ochrona danych osobowych, strategia IT, zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO27001, ISO27002), zarządzanie ciągłością działania (BS25999, ISO22301), zarządzanie infrastrukturą IT (ITIL, COBIT), zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami (PRINCE2), zarządzanie ryzykiem IT (CRISC, ISO27005) i zarządzanie usługami IT (ITIL, ISO20000).
Zrealizował ok. 400 godzin szkoleniowych.

Prelegenci | Krzysztof Maderak

Krzysztof Maderak

Krzysztof Maderak

Absolwent WAT. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i studia doktoranckie (UE w Poznaniu). Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym. Od 2001 roku główny informatyk PBS w Gostyniu. Od 2014 roku główny specjalista UKNF. Audytor wewnętrzny SZBI ISO 27001.
Od 1994 roku prowadzi działalność projektową, konsultingową i edukacyjną w zakresie informatyki gospodarczej, a od kilkunastu lat zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem informacji.
Redaktor wydawnictw podsumowujących kolejne FTBS'y i autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny informatyki bankowej, zarządzania ryzykiem operacyjnym i informatycznym, BCM oraz bankowości elektronicznej. Współorganizator, moderator i wykładowca Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Prelegenci | Arwid Mednis

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, prowadzi praktykę TMT/IP & Data Protection w PwC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Prelegenci | Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest specjalistą z zakresu ryzyka operacyjnego i strategicznego, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także ekspertem procesowym i projektowym. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest ekspertem ds. bezpieczeństwa w GUS, a wcześniej pracował w INVEST-BANK S.A. i NBP.

Prelegenci | Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektronika i Inżynieria Komputerowa. Wieloletni praktyk związany z Bankami Spółdzielczymi od 1998 roku - początkowo jako wdrożeniowiec, później szef działu wdrożeń systemów bankowych w firmach Wonlok, Epsilio, Asseco.
Od 2007 roku związany z firmą BlueNet - oferującą dla Banków Spółdzielczych kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne. Obecnie, jako Dyrektor Handlowy, odpowiada za marketing, organizację sprzedaży i kontakty z kluczowymi klientami.

Prelegenci | Albert Sadowski

Albert Sadowski

Albert Sadowski

Od 17 lat jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF.
Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”).
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks".
Obecnie jest także etatowy pracownikiem Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).
Regularnie publikuje artykuły w portalu i dwumiesięczniku „BS.net”. Jest także wydawcą i publicystą portala „BS BLOG”.

Prelegenci | Szymon Zwoliński

Szymon Zwoliński

Szymon Zwoliński

Specjalista z 20 letnim stażem w zakresie doradztwa i sprzedaży rozwiązań i zaawansowanych usług informatycznych dla Klientów instytucjonalnych.
Od ponad 10 lat współpracuje z sektorem Bankowości Spółdzielczej, pierwotnie z ramienia spółki informatycznej związanej z jednym z Banków Zrzeszających, a obecnie z ramienia giełdowej spółki TALEX SA.
W okresie ostatnich 3 lat skupia się głównie na projektach outsourcingowych, w tym na budowaniu usługi chmury prywatnej dla sektora bankowego, a także na projektach infrastrukturalnych mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji. Brał udział w kilkunastu projektach związanych z realizacją audytów bezpieczeństwa informacji oraz audytów technicznych infrastruktury teleinformatycznej, w tym dla wybranych Banków Spółdzielczych.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsor Forum
Partner Forum
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78