centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIV seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
FRAUDY BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE
PRZECIWDZIAŁANIE I WYKRYWANIE POPRZEZ INFORMATYKĘ ŚLEDCZĄ
Warszawa, 22.05.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jakub Bojanowski

Jakub Bojanowski

Jakub Bojanowski

Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Odpowiada za prowadzenie usług związanych z audytem i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych w Europie Centralnej. Współpracuje głównie z klientami z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował jako pracownik akademicki, administrator systemów sieciowych, programista, menedżer odpowiedzialny za tworzenie i modyfikacje oprogramowania, a także konsultant specjalizujący się we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania i kierowaniu projektami informatycznymi. Posiada kwalifikacje Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych (CISA) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).

Prelegenci | Jarosław Góra

Jarosław Góra

Jarosław Góra

Adwokat, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w których istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how (twórcy i artyści, producenci filmowi, biura architektoniczne, podmioty z branży IT czy instytucje kulturalne). Doświadczony trener szkoleń prowadzonych dla: TUV Nord, Akademii Informatyki Śledczej (Media sp. z o.o.), Centrum Projektów Informatycznych, Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor publikacji popularyzujących zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii w mediach branżowych: Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT, Frames Factory, Niebezpiecznik.pl Twórca i redaktor bloga ipblog.pl poświęconego zagadnieniom prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

Prelegenci | Marek Liszkiewicz

Marek Liszkiewicz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Komputerowa. Biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Ekspert kryminalistyki z zakresu badań sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych. Od 2006 r zajmuje się problematyką kryminalistycznych badań cyfrowych nośników informacji.
Główne obowiązki służbowe skupiają się wokół analizy danych i wyszukiwania informacji mających znaczenie dla prowadzonych postępowań przygotowawczych. Jako ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na co dzień uczestniczy w czynnościach procesowych i pozaprocesowych związanych z ujawnianiem, zabezpieczaniem oraz analizą zawartości pamięci cyfrowych nośników informacji.
Prowadzi szkolenia z zakresu informatyki śledczej dla funkcjonariuszy Policji garnizonu małopolskiego.

Prelegenci | Beata Marek

Beata Marek

Beata Marek

Beata specjalizuje się w prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych oraz prawa kontraktowego. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie m.in. w obszarze cyberprzestępczosci, cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwa informacji. Zajmuje się przede wszystkim szacowaniem ryzyka prawnego (ocena zgodności) oraz obsługą prawną projektów jak i całych spółek z sektora TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja). Aktywnie działa w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, Cloud Security Alliance Polska, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także International Cyber Threat Task Force. Redaktor Naczelna kwartalnika naukowego „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review”. Jest także autorką bloga dla przedsiębiorców i programistów – cyberlaw.pl

Prelegenci | Mateusz Witański

Mateusz Witański

Mateusz Witański

Ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów w firmie BPSC, konsultant, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza).
Kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz promocyjno-marketingowych, rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IMPA-D oraz PRINCE2. Interesuje się zwinnymi metodykami zarządzania projektami (SCRUM i rola Product Ownera).
Ponadto biegły sądowy o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych. Konsultuje i realizuje projekty badawcze z zakresu zarządzania strategicznego i marketingowego. Publikuje na łamach czasopism biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią i webmasteringiem.
Więcej www.mateusz.witanski.eu

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78