centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IV FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
DOSTĘP DO ZASOBÓW UCZELNI POPRZEZ NARZĘDZIA MOBILNE
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH
Sobienie-Jeziory, 26-27.03.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Robert Degen

Robert Degen

Od 2001 r. adiunkt w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim kształtowanie zasobu archiwalnego, a więc selekcja materiałów archiwalnych i nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym. W tym kontekście bada współcześnie powstającą dokumentację, jej twórców i przechowujące je archiwa.

Prelegenci | Wojciech Duranowski

Wojciech Duranowski

Doktorant SGH, prezes Fundacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej oraz pedagogiki i nowych form kształcenia z wykorzystaniem e-learningu oraz m-learningu. W pracy zawodowej zajmuje się pozyskiwaniem funduszy europejskich na nowe metody nauczania dla uczelni wyższych.

Prelegenci | Arkadiusz Durasiewicz

Arkadiusz Durasiewicz

Ekonomista i polityk społeczny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i wykładowca w WSP im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną, a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju oraz charakterystyce ekonomicznych czynników generujących politykę rodzinną. Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE oraz przyszłością e-learningu w Polsce. Jest autorem licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce problemów społecznych i sytuacji socjalnej rodzin, roli świadczeń rodzinnych w Polsce i innych krajach UE, prowadzonej przez państwo polskie polityki rodzinnej, godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Polsce oraz efektywności polityki rodzinnej.
Obecnym nowym obszarem zainteresowań dra Durasiewicza jest również przyszłość e-learningu w Polsce i wykorzystanie mobile learningu w nauczaniu. W związku z nowym obszarem działalności w dniach 26-27 września 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się ?Edu Trendy 2013" - spotkanie dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji i szukającym nowoczesnych rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania. Pierwszego dnia "Edu Trendów 2013" dr Arkadiusz Durasiewicz wygłosił wykład na temat przyszłości e-learningu w Polsce jako jeden z zaproszonych prelegentów.

Prelegenci | Agata Filipowska

Agata Filipowska

Jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Pracę doktorską, przygotowywaną w trybie Cotutelle, broniła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Summa Cum Laude, Nagroda Rektora UEP) oraz na Macquarie University Sydney w Australii. Od 2004 uczestniczy w realizacji projektów fundowanych ze środków Programów Ramowych Komisji Europejskiej (ASG, Insemtives, Service Web 3.0, SUPER i USE-ME.GOV) oraz środków krajowych (POIG, NCBiR, badania zamawiane). W projektach SUPER i Service Web 3.0 Agata Filipowska koordynowała komponenty projektu związane z promocją. Doświadczenie zdobyte przy projektach europejskich zaowocowało zaproszeniem do recenzowania projektów badawczych Komisji Europejskiej. Ponadto, Agata Filipowska jest Dyrektorem Next Generation Internet Lab działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizującego program Orange Innovation Farm. W ramach Innovation Farm prowadzony jest m.in. program praktyk studenckich, którego jednym z efektów jest kilkanaście aplikacji mobilnych, głównie na urządzenia z systemem iOS. Dr Filipowska jest członkiem komitetów programowych ponad 40 konferencji międzynarodowych. Jest autorką licznych publikacji, w tym w czasopismach. Jej głównymi obszarami badań są filtrowanie, ekstrakcja i integracja informacji z heterogenicznych źródeł.

Prelegenci | Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2005 r.). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej: studiów magisterskich - historycznych o specjalności archiwalnej (2001 r.) i administracyjnych (2002 r.) oraz podyplomowych w zakresie kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” (2013 r.).
W latach 2005-2006 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, a od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii UMCS. Obecnie Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS Wśród zainteresowań badawczych: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukacja archiwalna, historia zarządzania dokumentacją (historia kancelarii), historia administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej, historia kolejnictwa.
Doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas prowadzenia zajęć na studiach licencjackich i magisterskich (kierunek „Historia” specjalność archiwistyczna oraz kierunek "Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi"), podyplomowych (kierunki : „Archiwistyki” oraz „Tradycyjne i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami”), a także w ramach szkoleń i warsztatów dla pracowników archiwów tudzież osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem dokumentacją.

Prelegenci | Rafał Madycki

Rafał Madycki

Rafał Madycki

Entuzjasta nowych technologii i rozwiązań mobilnych. W firmie Microsoft pracuje w dziale Developer & Platform Group, zajmuje się wspieraniem programistów w zakresie rozwiązań deweloperskich wokół pakietu Office. Dzieli się wiedzą na konferencjach technicznych oraz w sieci, za pośrednictwem artykułów i webcastów. Współautor książki „Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8”. W wolnym czasie jeździ w maratonach rowerowych.

Prelegenci | Katarzyna Młynarczyk

Katarzyna Młynarczyk

Katarzyna Młynarczyk

Konsultant ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w branży social media. Razem z Bartłomiejem Rakiem jako CEO współtworzy Socjomanię - firmę szkoleniowo-konsultingową. Od ponad 5 lat związana zawodowo z promocją i budowaniem wizerunku firm i marek z różnych sektorów. Dotychczas tworzyła i wdrażała kompleksowe strategie marketingowe zarówno dla branży MŚP jak i dla największych marek. Uczestnikami jej szkoleń byli m.in. Plus, Tygodnik Polityka, Uniwersytet Warszawski, Apart, SOLAR, K MAG, Fashion Week Poland, Telepizza, Danone. Specjalizuje się w temacie social media dla uczelni. Autorka szkolenia podczas konferencji PROM, komentatorka raportu Fanpage Trends w kategorii "Uczelnie". Prowadzi wykłady z Social Media Marketingu (m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).
Współautorka projektu Akademii Socjomanii - dwumiesięczngo kursu social media. Zwolenniczka technologii mobilnych i produktów Google.

Prelegenci | Wojciech Ożga

Wojciech Ożga

Wojciech Ożga

Właściciel firmy Ozga.pl. Jego dewiza to "Doświadczenie i twórcze myślenie". Absolwent UMK w Toruniu, SP: Politechnika Warszawska, Master's Certificate in Project Managment - The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania oraz wykładowca.
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń stanowi jego potencjał merytoryczny. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora, UMK Toruń i wielu innych. Od 2009 roku ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów zarządzania projektami oraz wspiera Uczelnię w realizacji projektów, których tematem są gry symulacyjne.

Prelegenci | Krzysztof Pilecki

Krzysztof Pilecki

Absolwent Wydziału Historycznego UW, historyk o specjalności archiwalnej Od 1991 roku dyrektor Archiwum UW
W latach 1992-2007 wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
Od 2009 wykładowca na studiach podyplomowych z archiwistyki na WH UW
Autor dziesiątków wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych dla różnych instytucji.

Prelegenci | Rafał Staszkiewicz

Rafał Staszkiewicz

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca, ekspert z zakresu budowania strategii, brandingu i komunikacji marketingowej. Partner i Country Manager sieci reklamy mobilnej Adello Polska, założyciel i CEO agencji mobile marketing - Mobilizer, agencji bandingowej - Omnibrand. Ma kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe. Pracował jako dyrektor e-biznesu w Infor Biznes (Wydawca Dziennika Gazety Prawnej), gdzie kierował obszarem biznesu online. Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. strategii i rozwoju w funduszu VC z grupy Kulczyk Holding oraz wicedyrektorem, szefem doradztwa marketingowego i CRM w jednej z największych polskich firm konsultingowych - DGA. Od wielu lat zawodowo zajmuje się marketingiem, brandingiem i komunikacją marketingową, a zwłaszcza online/mobile. Jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Prelegenci | Andrzej Syguła

Andrzej Syguła

Andrzej Syguła

Kierownik Działu Informatyki i E-edukacji oraz wykładowca w Katedrze Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Projektant, programista, współtwórca firmy informatycznej Personal'88 i współautor zintegrowanego pakietu do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (1988 - 1997), kierownik zespołów informatycznych (ZETO w Stargardzie Szczecińskim - 1986-1988, Fabryka Firanek i Koronek "HAFT" S.A. w Kaliszu - 1997-2008, PWSZ w Kaliszu - od 2008).
Jest autorem publikacji z zakresu e-learningu oraz zastosowania nowych technologii informatycznych w edukacji.
Obecnie kieruje projektami informatycznymi uczelni.

Prelegenci | Michał Żak

Michał Żak

Absolwent informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Od 2001 roku zajmuje się zagadnieniami edukacyjnymi w branży IT - początkowo jako trener, a w latach 2002-2007 również jako projektant autorskiego oprogramowania wspierającego procesy edukacyjne w firmach. Koordynował także, jako kierownik projektu, procesy wdrożenia Systemu Zarządzania Szkoleniami. W KALASOFT od 2008 roku kieruje projektami, przewodzi zespołowi rozwoju nowych aplikacji oraz zarządza procesami wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego.

Prelegenci | Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Jest politologiem, adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszy doktorat roku, autorem czterech monografii. W pracy naukowej zajmuje się problematyką przywództwa politycznego oraz systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował międzynarodowym projektem badawczym realizowanym na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, przebywał na stypendiach na uczelniach w Albanii, Czechach i na Ukrainie.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Partnerzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78