centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY
Warszawa, 03.07.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Fotoreportaż

W dniu 3 lipca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym CEMED w Warszawie obyło się seminarium: „Źródła dofinansowania projektów realizowanych przez instytucje kultury” przeznaczone dla przedstawicieli instytucji kultury odpowiedzialnych za realizację projektów oraz pozyskiwanie na te cele finansowania. Seminarium miało na celu przedstawienie problematyki pozyskiwania finansów przez instytucje kultury na realizowane projekty. Obrady poprowadził dr Marek Datko.

Wykład wprowadzający pt. „ Problematyka finansowania działalności instytucji kultury” wygłosiła dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiając ramy prawne działania instytucji kultury. Zwróciła uwagę na najpopularniejsze źródła finansowania działalności instytucji kultury w Polsce oraz możliwość generowania przychodów finansowych przez polskie instytucje kultury pod warunkiem właściwego wykorzystania zasobów.

Następnie pani Małgorzata Ustymowicz, Kierownik Wydziału Zarządzania Programami Ministra, Instytut Adama Mickiewicza przedstawiła „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zasady działania” skupiając się na zasadach ogłaszania i działania programów Ministra KiDN, rozliczaniu projektów oraz zaletach i wadach funkcjonowania programów. Pytania uczestników dotyczyły preselekcji wniosków o dofinansowanie projektów i czasu ich składania oraz zasad przyznawania.

Z kolei pan Marek Stoliński (NCK) w wykładzie „Jak przygotować się do pozyskiwania środków z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” objaśnił metody pracy nad projektem i zasady jego sporządzania. Omówił też wytyczne dla wnioskodawców i ich wpływ na konstrukcję projektu.
Po tym wykładzie nastąpiła przerwa.

Po przerwie panie Weronika Sobczak i Edyta Buras-Gierad z Muzeum Wsi Kieleckiej przedstawiły case study: Projekt "Muzeum Otwarte na Edukację" pokazujący skansen jako miejsce edukacji i rozrywki. Omówiły założenia projektu, jego finansowanie i realizację (seminarium, portal internetowy, konkurs, publikacja poseminaryjna) oraz wpływ projektu na dalsze funkcjonowanie muzeum (wypracowane metody edukacji muzealnej, stworzenie oferty dla osób niepełnosprawnych).

Pan Mariusz Augustyniak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim przedstawił kolejne case study: Projekt „Muzyczny edukator nową ofertą edukacyjną w Konstantynowie Łódzkim” dla dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych. W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty muzyczne, projekcje filmowe, dyskusje, spotkania z twórcami, koncerty a uczestnicy poznali różne gatunki muzyki W rezultacie projektu nastąpiło: zapełnienie pustej przestrzeni, wzrost aktywności kulturalnej, ożywienie środowiska.

Kolejny wykład „Sektor kultury w Programach Operacyjnych UE” poprowadziła pani Agnieszka Dadak z Project Point. Wykład stanowił omówienie krajowych programów operacyjnych i komponentów programów europejskich dostępnych dla instytucji kultury z wskazaniem możliwości wykorzystania różnych punktów w tych programach do finansowania projektów kulturalnych oraz sposobów pozyskiwania partnerów do współpracy.
Po tym wykładzie nastąpiła kolejna przerwa.

Po przerwie pan Rafał Dadak z Project Point wygłosił wykład: pt. „Pozyskiwanie dofinansowania na realizację projektów kulturalnych z dotacji europejskich i światowych Fundacji prywatnych” w którym przedstawił programy dotacyjne europejskich i światowych fundacji prywatnych dla sektora kultury wraz z podaniem szczegółów aplikacyjnych.

Ostatni wykład „Pomiar efektywności sponsoringu” wygłosił dr Marek Datko, w którym poruszył zagadnienia dotyczące różnic pomiędzy sponsoringiem a mecenatem, skutecznością a efektywnością sponsoringu, miernikami skuteczności i efektywności różnych fazach docierania przekazu oraz trudności pomiaru i interpretacji wyników.
Seminarium zakończyło wręczenie certyfikatów.

Autor: dr Marek Datko

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78