centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
SYSTEMY GIS W LEŚNICTWIE
Warszawa, 11.06.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Radomir Bałazy

Radomir Bałazy

Zajmuje się systemami informacji przestrzennej, systemami wspomagającym zarządzanie oraz skanowaniem laserowym. Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Informatyki na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, student UNIGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim i Parisa Lodrona w Salzburgu. Laureat międzynarodowej nagrody za szczególne osiągnięcia w GIS w 2009, przyznawanej corocznie w San Diego (USA). Uczestnik stażów zawodowych w Austriackich Lasach Państwowych oraz Instytucie Badawczym Lasów Pacyfiku (Kanada).
Karierę zawodową zaczynał w Lasach Państwowych, gdzie pełnił m.in. funkcję specjalisty GIS, w latach 2010-2012 pracownik Gispro, gdzie od 2012 roku kierował Zakładem Systemów Informacji Przestrzennej, obecnie Kierownik Zakładu Informatyki i Modelowania w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
Koordynator licznych projektów badawczo wdrożeniowych, obecnie projektu „Eufodos” w ramach 7PR, projektu „Laserowi Odkrywcy” w ramach programu „Ścieżki Kopernika” oraz „Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (…)” i „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”

Prelegenci | Michał Brach

Michał Brach

Pracownik Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Leśnym SGGW od 1999 roku. Specjalizacja GIS i CAD, geodezja leśna, systemy nawigacyjne. Obronił doktorat na wydziale leśnym w 2008 roku z zakresu geodezji leśnej. Prowadzi badania ukierunkowane na wykorzystanie nawigacji satelitarnej oraz systemów GIS na potrzeby leśnictwa. Praca dydaktyczna prowadzona jest dla studentów Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej oraz Architektury Krajobrazu z zakresu SIP, Geodezji i kartografii oraz grafiki inżynierskiej.

Prelegenci | Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.), wspólnik w kancelarii Barta&Kaliński sp.j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych.
Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Prelegenci | Mieczysław Kunz

Dr Mieczysław Kunz

Mieczysław Kunz

Jjest adiunktem w Katedrze Geomatyki i Kartografii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego, ekologią krajobrazu oraz kartowaniem sozologicznym. Pełni funkcję regionalnego, kujawsko-pomorskiego konsultanta naukowego urzędowej mapy sozologicznej. Współtworzył formularz nominacyjny Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z podstaw i zastosowań GIS-u, analiz przestrzennych oraz teledetekcji środowiskowej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu wykorzystania narzędzi i procedur geoinformatycznych oraz teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego.
Pomysłodawca powołania i realizator powstania na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu pionierskiego w skali kraju kierunku studiów drugiego stopnia – geoinformacji środowiskowej, która z powodzeniem funkcjonuje od roku akademickiego 2013/14. Od 2000 roku jest inicjatorem i organizatorem obchodów Kujawsko-Pomorskiego Dnia GIS-u, który corocznie odbywa się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przyciągając liczne zainteresowane osoby z Torunia i województwa. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału.

Prelegenci | Krzysztof Okła

Krzysztof Okła

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w 1976 r. 17 lat pracy w urządzaniu lasu (BULiGL oraz własna firma). Od 1994 r. w DGLP, gdzie od połowy 1995 r. zajął się wdrażaniem w Lasach Państwowych map numerycznych. Szczegółowe kalendarium dokonań można znaleźć na stronie: http://www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/198573

Prelegenci | Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Jest z wykształcenia leśnikiem, od 1983 roku zajmuje się geomatyką. Pracował w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLIS) Instytutu Geodezji i Kartografii, Instytucie Badawczym Leśnictwa, na Wydziale Lasu i Środowiska Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy) oraz Katedrze Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie (Belgia). Jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN oraz Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, a także członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Instytutu Leśnego i współkoordynatorem grupy roboczej Teledetekcja Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78