centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IX edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI
CZY LIKWIDOWAĆ DATA CENTER I W JAKIM ZAKRESIE?
WŁASNE SERWEROWNIE CZY HOSTING LUB CC?
Warszawa, 05.03.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Grzegorz Bernatek

Grzegorz Bernatek

Grzegorz Bernatek

Lider Centrum Kompetencji Usług IT, Audytel S.A.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja). Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. Wcześniej pracował jako audytor systemów teleinformatycznych w Audytelu oraz analityk/programista w Mc-Kinsey & Company.

Prelegenci | Wojciech Ehrenfeld

Wojciech Ehrenfeld

Wojciech Ehrenfeld

Odpowiada za utrzymanie wysokiej dostępności serwisów i usług portalu. Zarządza działami specjalistów - administratorów i inżynierów systemów oraz centrami danych wraz z infrastrukturą IT. Realizuje projekty związane z budową i rozwojem usług portalu w szczególności z zakresu cloud computing ? www.onettechnologie.pl. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

Prelegenci | Robert Kanigowski

Robert Kanigowski

Robert Kanigowski

Absolwent SWSPiZ w Łodzi, pracuje w branży IT od 15 lat. Przez wiele lat administrator sieci i aplikacji w instytucjach finansowych. Obecnie odpowiada za obszary funkcjonalne IT: architektury, bezpieczeństwa, ciągłości świadczenia usług, zarządzania ryzykami. Kierownik projektów z obszaru rozwiązań infrastruktury i bezpieczeństwa systemów IT.

Prelegenci | Michał Kluska

Michał Kluska

Michał Kluska

Adwokat, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy (biuro w Warszawie).
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, słuchacz podyplomowych studiów z zakresu podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Od 2008 roku członek zespołu Prawa Mediów Elektronicznych. W swojej pracy zawodowej szczególną uwagę poświęca zagadnieniom ochrony danych osobowych w Internecie, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz kwestii marketingu online.
Na co dzień doradza liderom rynku E-commerce w sektorze elektroniki, odzieży czy prasy. Poza bieżącym doradztwem projektuje i nadzoruje wdrażanie kompleksowych rozwiązań wejścia z biznesem do sieci.
Konsultant w ramach prac legislacyjnych przy zmianie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia unijnego dot. ochrony danych osobowych.
Uczestnik licznych konferencji z zakresu informatyki śledczej, prywatności w Internecie oraz ochrony danych osobowych.
Autor publikacji prasowych m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Internautów, Dzienniku Gazeta Prawna, "IT w Administracji"," Finanse Publiczne", "IT Professional" czy "Kadry i Płace w Administracji".
Wykładowca podczas takich wydarzeń jak: SECURE (2010 - 2013), Konwenty IT w Administracji (2012) czy E-Biznes Festiwal (2011 i 2012).
Współautor książki wydanej przez Presscom pt. "Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań.".

Prelegenci | Emil Konarzewski

Emil Konarzewski

Emil Konarzewski

Absolwent studiów Executive MBA w University of Minnesota, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki).
Emil Konarzewski posiada szerokie doświadczenia w zakresie budowy strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Jest współzałożycielem i partnerem w firmie analityczno-doradczej Audytel. Wcześniej był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce, prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem w międzynarodowych firmach teleinformatycznych działających w Polsce.
Jako konsultant, prowadził wiele projektów doradczych na zlecenie czołowych firm działających w Polsce, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji rządowych i regulatora rynku telekomunikacyjnego, m.in.:
- Analiza następstw rynkowych przejęcia Polkomtela (PIIT, 2011)
- Analiza uwarunkowań wdrożenia systemu GSM-R (PLK, 2011);
- Raport na temat efektów rynkowych polityki regulacyjnej (UKE, 2010);
- Strategia nabywania usług telekomunikacyjnych dla TVP (2008);
- Strategia rozwoju WAN Poczty Polskiej (2008);
- Analiza kosztów i korzyści wdrożenia telefonii IP w PZU (2007);
- Audyt kosztów telekomunikacyjnych jednostek centralnych administracji państwowej (MT, 2006);
- Pomiar korzyści finansowych z wdrożenia systemu ERP (2005).
Ponadto Emil Konarzewski aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warsaw MBA Association,
- Członek założyciel itSMF Polska,
- Członek Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Janina Ligner-Żeromska

Janina Ligner-Żeromska

Janina Ligner-Żeromska

Janina Ligner-Żeromska współpracę z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka rozpoczęła w 1994 roku prowadząc własną praktykę w ramach kancelarii, a na początku 2000 roku została Partnerem w kancelarii.
Janina Ligner-Żeromska specjalizuje się w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym patentów, znaków towarowych, ochrony marki, a także w zakresie zagadnień prawa reklamy i konkurencji. Jest stałym doradcą w projektach związanych z nowymi technologiami, e-biznesem i usługami konsultingowymi. Doradza polskim i zagranicznym spółkom z sektora TMT, jest negocjatorem umów typowych dla sektora IT.
Doradca w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej i ich konsekwencji dla prowadzenia działalności na rynku UE. Jest pełnomocnikiem procesowym w sprawach gospodarczych związanych z nieuczciwą konkurencją i prawami na dobrach niematerialnych. Specjalizuje się także w negocjacjach umów przejęć oraz przy projektach inwestycyjnych w zakresie konkurencji i własności intelektualnej. Była doradcą Ministra Prywatyzacji przy wielu transakcjach prywatyzacyjnych. Janina Ligner-Żeromska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, w 1994 roku kontynuowała studia w zakresie księgowości i prawa podatkowego. Ukończyła kurs Zaawansowanego Prawa Europejskiego w King's College of London.

Prelegenci | Dariusz Nawojczyk

Dariusz Nawojczyk

Dariusz Nawojczyk

Dyrektor marketingu & PR w Oktawave. Od ośmiu lat buduje strategie marketingowe, biznesowe oraz komunikacyjne dla branży hostingu oraz outsourcingu usług IT w Polsce. Pasjonat nowych technologii i nowych mediów. Swoją przygodę z informatyką zaczął od programu rysującego choinkę napisanego w języku BASIC na ZX Spectrum z gumową klawiaturą.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78