centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH
ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY INTERPRETACYJNE
Warszawa, 30.09.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Książki elektroniczne stały się jedną z kluczowych form publikacyjnych we współczesnym obiegu informacji. Mimo iż są niezwykle popularne i potrzebne, to nadal kwestie prawne z nimi związane są nieprecyzyjne, pozostawiają wiele wątpliwości i problemów. Dlatego na kolejnym seminarium z cyklu „Digitalizacji” nasi eksperci przedstawią aktualny stan prawny dotyczący książek elektronicznych i pokażą, jakie z niego wynikają praktyczne konsekwencje dla wirtualnych bibliotek, cyfrowych wypożyczalni, ale również dla wydawców i autorów.

PROGRAM

30 września 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, wprowadzenie w temat: Wirtualne biblioteki i repozytoria jako jeden z głównych kanałów elektronicznej komunikacji naukowej.
 • Punkt wyjścia: czy klasyczne biblioteki są jeszcze potrzebne
 • Spory terminologiczne: czy warto kłócić się o definicję biblioteki cyfrowej i repozytorium.
 • Integralność tekstów. Czy wciąż wyszukujemy książki i artykuły?
 • Panorama najważniejszych zasobów Sieci – perspektywa komunikacji naukowej.
 • Wirtualna biblioteka czy wyszukiwarka. Z czego powinien korzystać naukowiec.
 • Nie tylko korzystanie, czyli aktywna rola uczonych w deponowaniu zasobów.
dr Emanuel Kulczycki
(UAM)
10:50 Case study: Cyfrowe wypożyczenia biblioteczne jako sposób na poszerzenie cyfrowego dostępu do publikacji (możliwość korzystania ze zbiorów repozytorium Biblioteki Narodowej w lokalnych bibliotekach cyfrowych)
Podczas wystapienia przedstawiona zostanie Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica, której celem jest wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Użytkownicy będą mogli korzystać z elektronicznych publikacji naukowych za pomocą dedykowanych terminali zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Udostępnianie publikacji naukowych będzie się odbywało zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a same dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów.
Omówiona zostanie geneza, finansowanie oraz istota projektu oraz zaprezentowane zostaną trzy moduły oprogramowania do obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych i systemu rezerwacji publikacji:
 • Narzędzia bibliotekarza służące zarządzaniem wypożyczeniami we własnej bibliotece
 • Interfejs publiczny, umożliwiający wyszukiwanie, dostęp do publikacji nie chronionych przez prawo autorskie oraz rezerwację publikacji pozostających pod ochroną prawno-autorską
 • Interfejs terminalowy, który umożliwia wyszukiwanie, dostęp do wszystkich dokumentów i rezerwację.
Katarzyna Ślaska
(zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej d.s. Cyfrowych)
11:30 Wykład: E-booki w bibliotece cyfrowej
 • E-book, biblioteka cyfrowa – problemy terminologiczne
 • Polityka e-booka w bibliotece cyfrowej
 • Dostęp bez ograniczeń? Aspekty prawne związane z e-bookami w bibliotekach cyfrowych
 • Biblioteka cyfrowa – furtka do czytania
 • Kolekcje cyfrowe i prezentacja publikacji
 • Cyfrowe wypożyczanie
 • Cyfrowy użytkownik
 • Cyfrowy bibliotekarz
Barbara Maria Morawiec
(redaktor naczelna Lustra Biblioteki)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład i konsultacje: Uwarunkowania prawne bibliotek cyfrowych. Ograniczenia w skanowaniu dzieł w bibliotekach cyfrowych ( w tym problem skanowania dzieł osieroconych)
 • Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania utworów w działalności bibliotek
  1. prawo krajowe
  2. prawo unijne
  3. prawo międzynarodowe
 • Biblioteki przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – czy jest czego się bać ?
  1. opinia rzecznika generalnego w sprawie zawisłej przed TS UE do sygn. C-117/13
 • Sposoby korzystania z utworów odbywające się w bibliotekach, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. zwielokrotniania utworów w celu uzupełnienia, zachowania i ochrony własnych zbiorów (skanowanie utworów)
  2. udostępniania zbiorów za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie jednostek
 • Cyfrowy bibliotekarz
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński)
13:45 Case study: Digitalizacja i udostępnianie materiałów elektronicznych w świetle orzecznictwa
 • Interpretacja pojęć: terminal, podleganie zasadom zakupu lub licencji; zakreślenie granic kopiowania; cele digitalizacji
  1. Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer KG .
 • Konkurencyjność oferty cyfrowej
  1. Elsevier v. ETH -Bibliothek
 • Amerykańska doktryna fair use – czy digitalizacja narusza prawo autorskie?
  1. Authors Guild v. HathiTrust
  2. Authors Guild v. Google Books
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład i konsultacje: Elektroniczna dystrybucja treści cyfrowych a ochrona praw autora i nabywcy – w kontekście zasad działania bibliotek cyfrowych
 • Prawna sytuacja użytkownika biblioteki cyfrowej
 • Dostęp do biblioteki cyfrowej jako usługa świadczona drogą elektroniczną
  1. obowiązek sformułowania regulaminu usługi
  2. obowiązki informacyjne
  3. inne obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Dostęp do biblioteki cyfrowej a ochrona praw konsumenta
  1. kiedy stosuje się ustawę o prawach konsumenta
  2. dostęp do biblioteki cyfrowej jako dostarczanie treści cyfrowych
  3. obowiązki informacyjne, wynikające z ustawy o prawach konsumenta
  4. przykładowe rozwiązania prawne
 • Prawo właściwe dla usług dostępu do biblioteki cyfrowej
  1. zasada państwa pochodzenia dla usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. terytorializm ochrony praw autorskich,
  3. przepisy wymuszające swoje zastosowanie w zakresie ochrony praw konsumenta
dr Zbigniew Okoń
16:00 Zakończenie programu
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78