centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH
ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY INTERPRETACYJNE
Warszawa, 30.09.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Sprawozdanie

Współczesny rynek komunikacji elektronicznej jest bardzo skomplikowany, a jego zrozumienie wymaga nieustannego orientowania się w zmianach prawnych i orzeczeniach sądowych.

Dlatego 30 września 2014 r. zorganizowaliśmy w Centrum Promocji Informatyki kolejne szkolenie z cyklu „Digitalizacja“ pt. Książki elektroniczne w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne, problemy interpretacyjne. Zaproszeni eksperci pokazali, jak można poradzić sobie w zawiłych rzeczywistościach prawnych oraz wskazali na dobre praktyki w udostępnianiu i digitalizowaniu zbiorów bibliotecznych.

Wykład otwierający wygłosił dr Emanuel Kulczycki, który przedstawił rolę wirtualnych bibliotek w procesach komunikacji naukowej. Prelegent podkreślał konieczność przyjęcia perspektywy „typowego naukowca”, którego nie interesują niuanse prawne oraz rozwiązania technologiczne: jest skupiony jedynie na dotarciu do publikacji. Dr Kulczycki wskazywał, w jaki sposób naukowcy postrzegają publikacje elektroniczne w swojej codziennej pracy oraz jakie to może rodzić konsekwencje dla poszczególnych instytucji.

Druga ekspertka – Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej d.s. Cyfrowych – swój wykład poświęciła przedstawieniu aktualnego stanu projektu Academica, czyli cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych. Pani dyrektor wskazywała na elementy nowatorskie w rozwiązaniu tworzonym przez Bibliotekę Narodową oraz przedstawiła problemy prawne, które rodzą się w procesie przenoszenia „analogowego” procesu w sferę cyfrową.

Dopełnieniem pierwszej części seminarium był wykład Barbary Marii Morawiec – redaktor naczelnej „Lustra Biblioteki” – na temat statusu i roli e-booków w bibliotekach cyfrowych. W wykładzie został poruszony problem definiowanego tego, czym jest biblioteka cyfrowa, repozytorium i biblioteka wirtualna oraz zostały wskazane podstawowe sposoby promowania książek elektronicznych w Sieci.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy część nastawioną na prawne aspekty procesów digitalizacyjnych w bibliotece oraz na wątpliwości z tym związane, które pojawiają się w codziennej pracy biblioteka. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc omówiła najaktualniejsze regulacje prawne dotyczące wykorzystania utworów w działalności bibliotek oraz wykorzystania utworów osieroconych przez biblioteki. Pokazywała jak wiele problemów pojawia się, gdy chcemy uzgodnić rozwiązania krajowe z prawem unijnym i międzynarodowym.

Kolejny wykład – Barbary Szczepańskiej – dopełnił część prawną seminarium, gdyż wykładowczyni poświęciła go sprawozdaniu relacji z aktualnego stanu prawnego odnośnie do digitalizacji i udostępniania materiałów elektronicznych. Zostały zaprezentowane problemy oraz orzecznictwo z trzech porządków prawnych: amerykańskiego, europejskiego i polskiego. Na tej podstawie zostały omówione podstawowe problemy, z którymi – w niedalekiej przyszłości – mogą spotkać się biblioteki i instytucje kultury.

Po części drugiej piąty wykład zaprezentował dr Zbigniew Okoń. Zaproszony ekspert przedstawił regulacje prawne w odniesieniu do dostępu do biblioteki cyfrowej jako usługi świadczonej drogą elektroniczną. W ten sposób podejmowana na całym seminarium problematyka została zaprezentowana z możliwie wielu perspektyw.

Dyskusje toczone po każdym z wykładów pokazały, że chociaż sama digitalizacja jest już procesem przyswojonym przez środowisko, to jednak problemy prawne pojawiające się wraz z kolejnymi nowinkami technologicznymi, wymagają nieustannych analiz i refleksji.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78