centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
MANAGER UMÓW IT - WARSZTATY DLA BIZNESU
Warszawa, 15-16.01.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, negocjowania i zarządzania umowami IT w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną przede wszystkim zasady zawierania i negocjowania umów licencyjnych, umów wdrożeniowych i serwisowych, a także zasady odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania w przedsiębiorstwie.
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepadków (case study) oraz nauce samodzielnej weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca IT w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego,
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT,
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych,
 • Kierownicy Projektów,
 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dystrybutorzy, integratorzy, producenci oprogramowania),
 • Dyrektorzy firm dystrybucyjnych oraz managerowie odpowiedzialni za dystrybucję oprogramowania komputerowego.
Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób bez formalnego "wykształcenia prawniczego". Zagadnienia prawne, prezentowane będą w przystępny, "nieprawniczy" sposób.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

W ramach warsztatów, uczestnik pozna między innymi następujące zagadnienia:

 • jak poprawnie sporządzić postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz umów licencji (np. analiza klauzul dotyczących pól eksploatacji, zakresu terytorialnego licencji, okresu obowiązywania)?
 • pułapki prawne związane z licencjonowaniem oprogramowania
 • korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem oprogramowania na licencjach open source.
 • modele udostępnienia, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe wykorzystania oprogramowania w grupach kapitałowych (case study),
 • Zasady sporządzania i negocjacji umów wdrożeniowych oraz umów serwisowych, szasady sporządzania umów na wdrożenie systemów informatycznych realizowanych w metodyce Agile ,
 • zasady nabywania praw do oprogramowania i efektów wdrożenia, zabezpieczenia odbiorów i weryfikacji prac od strony prawnej,
 • jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta)?
 • Zasady ochrony i licencjonowania baz danych
 • Zasady wykorzystywania oprogramowania w modelu SaaS
 • Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie wykorzystywane w przedsiębiorstwie

PROGRAM

DZIEŃ I

I. Podstawy prawa własności intelektualnej w IT

 1. Co podlega ochronie autorsko prawnej? Chronione i nie chronione elementy utworu
 2. Opracowanie utworu. Problem korzystania z modyfikacji oprogramowania.
 3. Regulacje umowne dotyczące osobistych praw autorskich.
 4. Szczególne zasady ochrony programów komputerowych.
  • Jakie elementy programu podlegają ochronie autorsko prawnej.
  • Problematyka ochrony algorytmów, funkcjonalności oprogramowania.
  • Kopie zapasowe.
  • Ochrona look &feel oprogramowania.
 5. Problem współtwórczości. Komu przysługują majątkowe prawa autorskie do programu wykonanego na podstawie założeń i informacji przekazanych przez klienta. Współtwórczość pierwotna i pochodna. Co wolno współuprawnionemu?

II. Umowy dotyczące oprogramowania komputerowego.

 1. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
 2. Licencjonowanie oprogramowania (podstawowe klauzule umów licencji: okres obowiązywania, zakres licencji, wynagrodzenie, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia, cesje licencji, itp.)
 3. Licencje open source (podstawowe zasady licencji typu open source, typy licencji, korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem licencji open source).
 4. Licencjonowanie oprogramowania w grupach kapitałowych
 5. Zastosowanie konstrukcji "legalnego użytkownika" - wątpliwości prawne oraz propozycje wykładni przepisu art. 75 ust. 1 prawa autorskiego
 6. Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS
 7. Obrót używanym oprogramowaniem.
 8. Modele dystrybucji oprogramowania
 9. Depozyt kodów źródłowych.

III. Studium przypadków:

 1. Licencjonowanie oprogramowania w grupie kapitałowej
 2. Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS

IV. Ochrona baz danych oraz zasady licencjonowania baz danych

V. Zarządzenie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie oraz odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie w przedsiębiorstwie.

 1. Zasady prowadzenia audytu oprogramowania
 2. Standardy związane z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu przez pracowników (zapisy umów o pracę, regulaminy pracy itp.)
 3. Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie (karna/cywilna)
 4. Kto odpowiada w przedsiębiorstwie za nielegalne oprogramowanie (pracowników/manager/zarząd)


RAMOWY HARMONOGRAM I DNIA WARSZTATÓW:
10:00 - kawa na początek dnia
10:30 - rozpoczęcie zajęć
13:00 - przerwa na lunch
13:30 - kontynuacja zajęć
15:30 - przerwa na kawę
15:50 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

DZIEŃ II

I. Umowa wdrożeniowa

 1. Jaka konstrukcję umowy wybrać?
 2. Jaka konstrukcja umowy będzie optymalna do projektów realizowanych w metodyce Agile? Przedmiot umowy.
 3. Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego.
 4. Wymagany poziom staranności Wykonawcy.
 5. Zarządzenie projektem (PM/KS).
 6. Procedura kontroli zmian.
 7. Personel i Podwykonawcy - jak ich definiować? Przykłady zalecanych rozwiązań kontraktowych.
 8. Wynagrodzenie i zasady rozliczenia Stron (podstawy płatności/zabezpieczenie płatności/ fixed price/T&M ).
 9. Testy i odbiory. Rodzaje i znaczenie protokołów odbioru.
 10. Odpowiedzialność za wykonanie umowy (kary umowne/limity odpowiedzialności)
 11. Odstąpienie od umowy i jego skutki.

II. Umowa utrzymaniowa (serwisowa)

 1. Opis przedmiotu umowy (usuwanie awarii, rozwój, asysta techniczna itp.)
 2. Wymagany poziom usług.
 3. Zasady wykorzystania "podwykonawców".
 4. Prawa autorskie w umowach serwisowych (utrzymaniowych).
 5. Wypowiedzenie umowy.

III. Zarządzanie umowami IT w procesie fuzji i przejęć spółek

RAMOWY HARMONOGRAM II DNIA WARSZTATÓW:
08:30 - kawa na początek dnia
09:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78