centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO
KONTROLE NFZ W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH
ORAZ KONTROLOWANIE ORDYNACJI LEKARSKIEJ
Warszawa, 04.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

4 grudnia 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
mec. Karolina Kornblit
(kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer)
10:10 Wykład: Cele i zasady przeprowadzania kontroli NFZ w jednostkach ochrony zdrowia
 • Legalność, gospodarność, rzetelność i celowość przeprowadzania kontroli
 • Zasady kontroli:
  • Zasada prawdy obiektywnej
  • Zasada podmiotowości
  • Zasada kontradyktoryjności
  • Zasada pisemności
dr hab. Artur Piaszczyk
(Uniwersytet Jagielloński)
11:10 Wykład: Kontrole NFZ w ordynacji lekarskiej
 • Refundacja leków
 • Kontrola ordynacji lekarskiej – uprawnienia, kryteria, konsekwencje
 • Uprawnienia do ordynacji lekarskiej
 • Uprawnienia pacjentów
 • Regulacje w zakresie ordynacji lekarskiej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej
dr Przemysław Sielicki
(Z-ca Dyrektora Szpitala Bródnowskiego, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Orzecznictwo sądowe (administracyjne i cywilne) w sprawach dotyczących kontroli prowadzonych przez NFZ
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie przestrzegania przez NFZ zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o zawarcie kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • Orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie dokonywanej przez NFZ kontroli ordynacji lekarskich;
 • Orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie kontroli przestrzegania limitów dotyczących świadczeń zdrowotnych, określonych w kontraktach z NFZ.
dr Radosław Tymiński
(Radca Prawny)
13:30 Wykład: Kontrole NFZ a ochrona danych medycznych
 • Dane osobowe, dane medyczne, dane o usługach a "dane dotyczące zdrowia", zakres pojęć
 • Kiedy dane stają się "osobowymi"
 • Dane osobowe usługobiorców i usługodawców gromadzone i udostępniane przez NFZ
 • Problem outsourcingu danych medycznych
radca prawny Tomasz Pęcherz
14:30 Przerwa
14:50 Wykład, konsultacje i dyskusja: Protokoły z kontroli - najczęściej popełniane błędy.
 • Braki w protokole z kontroli;
 • Wystąpienia i zalecenia pokontrolne;
 • Tryb odwoławczy;
 • Zażalenia na czynności dyrektorów O/Wojewódzkich NFZ;
 • Udostępnianie informacji o wynikach kontroli przeprowadzanej przez NFZ;
 • Protokół z kontroli NFZ jako dowód w postępowaniu przed sądem;
mec. Karolina Kornblit
(kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer)
16:00 Zakończenie programu
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78