centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO
KONTROLE NFZ W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH
ORAZ KONTROLOWANIE ORDYNACJI LEKARSKIEJ
Warszawa, 04.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Karolina Kornblit

Karolina Kornblit

Karolina Kornblit

Prawnik w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Stypendystka Programu Socrates Erasmus we Włoszech na Universita degli studi di Messina.
Zajmuje się prawem medycznym i problematyką związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską. Sfera jej zainteresowań obejmuje szeroko pojęte prawo medyczne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych działalności podmiotów leczniczych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Prelegenci | Tomasz Pęcherz

Tomasz Pęcherz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996 r.). W 1998 roku ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a w 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest wykładowcą w zakresie prawa ubezpieczeń zdrowotnych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wykłada również szeroko pojęte prawo medyczne i prawo ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest ekspertem Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie w zakresie prawa medycznego i prawa ubezpieczeń zdrowotnych. W latach 1999 - 2002 pracował w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego. Jest współautorem i redaktorem „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze", wydanego nakładem Wydawnictwa Prawniczego, oraz autorem artykułów, publikacji monograficznych i opracowań, dotyczących tematyki szeroko pojętej ochrony zdrowia i zadań publicznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem ubezpieczeń zdrowotnych, ochroną danych osobowych i dóbr na prawach niematerialnych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i negocjowania warunków umów związanych z działalnością gospodarczą oraz procesami inwestycyjnymi, prowadzenia sporów sądowych związanych z działalnością medyczną, sprawami z zakresu prawa finansów publicznych, tworzenia i rejestracji organizacji pozarządowych.

Prelegenci | Artur Piaszczyk

Artur Piaszczyk

Jestem nauczycielem akademickim i jednocześnie kontrolerem wewnętrznym, okresowo także pełniłem obowiązki audytora wewnętrznego. Pracę kontrolera wykonuję na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Czynnym kontrolerem jestem od ponad 20 lat.
Oprócz tego wykładam na różnych uczelniach, głównie przedmioty na kierunku „Finanse i Rachunkowość”.
Moją specjalnością jest audyt i kontrola – ok. 90 % publikacji z tego zakresu, w tym 6 monografii. Ogółem, do tej pory, opublikowałem 58 artykułów i książek. Zarówno doktorat, jak i pracę habilitacyjną, pisałem z zakresu audytu wewnętrznego.
Prowadziłem wiele kursów dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych – od 2004 r. Zawsze uzyskiwałem wysokie oceny – w formie ankiet - za jakość prowadzonych zajęć, zarówno na studiach, jak i kursach.

Prelegenci | Przemysław Sielicki

Przemysław Sielicki

Lekarz pediatra oraz specjalista zdrowia publicznego, w roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu nefrologii dziecięcej, w następnych latach odbywał liczne szkolenia oraz kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami EBM, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych oraz kierownika zakładu opieki zdrowotnej i prezesa spółki świadczącej usługi zdrowotne. Aktualnie pełni funkcję dyrektora ds. medycznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Prelegenci | Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

Radosław Tymiński

Radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji. Autor książek Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012 oraz Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012, Kraków 2013, autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach prawniczych i medycznych: m.in. w "Prawie i Medycynie", "Przeglądzie Sądowym", "Studiach Iuridicach", "Medycynie po Dyplomie", "Medycynie Praktycznej", "Ginekologii po Dyplomie". Wykładowca prawa medycznego na Akademii Leona Koźmińskiego dla prawników i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla lekarzy, wykładowca wielu konferencji dla lekarzy. Przez 8 lat pracownik Kancelarii Sejmu (najpierw w Wydziale Analiz Legislacyjnych, potem w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym).

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78