centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU
W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI
Warszawa, 01.04.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. "Narzędzia informatyczne infobrokeringu w obszarze biznesu, administracji i nauki", podczas którego zaproszeni specjaliści odpowiedzą na pytanie jak pozyskać rzetelną i bezpłatną informację z Internetu. Omówione zostaną miedzy innymi narzędzia informatyczne infobrokeringu, kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji, jak również zagadnienia dotyczące roli informacji i jej analizy w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa oraz miejsca infobrokeringu w wywiadzie gospodarczym.

Prowadzenie obrad: dr Tadeusz Wojewódzki

PROGRAM

1 kwietnia 2014 r.
10:00 Wykład: Definicja pojęcia: "Infobroker systemowy" - współpraca z użytkownikami informacji
 • Uznanie wiedzy za kapitał skutkuje reorientacją ekonomiczną oraz informatyczną refleksyjności nad wiedzą, jako produktem finalnym współczesnej organizacji.
 • Profesjonalizacja kompetencji w obszarze wiedzy, jako kapitału organizacji - doczekała się odpowiedzi ze strony zarządzania, informatyki, bibliotekoznawstwa - w formule infobrokerstwa /np. UJ Kraków, UMK Toruń/.
 • Infobrokerstwo systemowe jest formułą takiej odpowiedzi ze strony metodologii nauk, epistemologii- rozwijaną badawczo w programie humanistyki zintegrowanej oraz wdrożeniowo - w formule MSE?/np. UAM Poznań, DEVOTEAM Center of Excellence S.A. /.
 • Zarówno infobrokerstwo, jak i infobrokerstwo systemowe charakteryzują się respektowaniem reguł metodologicznych interdyscyplinarności oraz holistycznego podejścia do wiedzy.
 • Infobrokerstwo oraz infobrokerstwo systemowe - jako obszary kompetencji i umiejętności wzajemnie się warunkują oraz uzupełniają.
 • Infobrokerstwo oraz infobrokerstwo systemowe traktowane być mogą jako moduły kompetencji specjalistycznych - jako zawód.
 • Infobrokerstwo oraz infobrokerstwo systemowe traktowane być mogą jako uniwersalny moduł kompetencji pracowniczych masowo obecny we współczesnych organizacjach /konieczność reorientacji HR/.
 • Procesy informacyjne we współczesnych organizacjach wymagają profesjonalnego wsparcia technologicznego / inżynierii wiedzy/, które zapewniają kompetencje i umiejętności infobrokerskie /.
 • Procesy informacyjne we współczesnych organizacjach są krytycznym czynnikiem efektywności i przewagi nad konkurencją.
dr Tadeusz Wojewódzki
(ATENEUM SW Gdańsk, Centrum Infobrokerstwa Systemowego)
10:45 Wykład: Rola narzędzi informatycznych w infobrokeringu. Infobroker systemowy a wyszukiwanie i dostarczanie informacji
 • Aparat wyszukiwawczy w systemach bazdanowych
 • Narzędzia wyszukiwania treści w indeksowanej i głębokiej warstwie internetu
 • System usług Google w procesach wyszukiwania informacji
 • Systemy zarządzania wiedzą w procesach wyszukiwania i dostarczania informacji
 • Metody i narzędzia oceny jakości informacji
 • Narzędzia analizy i wizualizacji treści
dr Aneta Januszko-Szakiel
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
11:30 Wykład i dyskusja: Jak pozyskać rzetelną bezpłatną informację z Internetu? Wybrane praktyczne aspekty infobrokeringu
 • Narzędzia i zasady wyszukiwania wartościowej informacji w Internecie
 • Kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji
dr Sabina Cisek
(Uniwersytet Jagielloński)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Jak naukowcy pozyskują informacje. Zasoby informacji naukowej generowane przez serwisy WWW
 • Potrzeby informacyjne naukowców.
 • Informacje o nauce.
 • Informacja dla nauki.
 • Wyszukiwarki naukowe i naukowe bazy danych.
 • Portale społecznościowe a nauka.
Patrycja Hrabiec-Hojda
(broker informacji firma Infobrokerska.pl)
13:30 Wykład: Academic SEO - praktyczne porady dotyczące poprawy wyszukiwalności własnego nazwiska oraz dorobku naukowego w sieci
 • Academic Search Engine Optimalization.
 • Otwarte czasopisma naukowe.
 • Google Scholar i optymalizacja tekstu pod wyszukiwarki naukowe.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania swojego dorobku naukowego.
dr Bożena Jaskowska
(Uniwersytet Rzeszowski)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Infobrokering a wywiad gospodarczy
 • Czym jest wywiad gospodarczy - wywiad biały, szary i czarny.
 • Wywiad gospodarczy, a bezpieczeństwo biznesu.
 • Rola informacji i jej analizy w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa.
 • Informacja wywiadowcza, a proces decyzyjny.
 • Miejsce infobrokeringu w wywiadzie gospodarczym - skąd i jak brać informacje?
Tomasz Kapuściński
(IBBC Group)
15:00 Wykład: Open Source Intelligence (OSINT) - Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi w dochodzeniach online.
Podczas wykładu zostaną zademonstrowane możliwości ogólnodostępnych, darmowych aplikacji desktopowych oraz webowych w pozyskiwaniu informacji z otwartych zasobów Internetu. Prowadzący przedstawi szereg praktycznych metod gromadzenia danych dotyczących różnych celów w formie tutoriali wykonywanych w czasie rzeczywistym.
Marcin Meller
(Mediaquest)
15:45 Zakończenie programu seminarium
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78