centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU
W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI
Warszawa, 01.04.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Sabina Cisek

Sabina Cisek

Od ponad 20. lat pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, także na temat infobrokeringu. Prowadziła również szkolenia z tego zakresu, w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem studiów podyplomowych "Informacja naukowa - broker informacji" prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Trzy prowadzone przez nią blogi "Informacja biznesowa i infobrokering", "Information Literacy in the School Sector" i "Methodology and Philosophy of LIS", odzwierciedlają obszary jej zainteresowań zawodowych.

Prelegenci | Patrycja Hrabiec-Hojda

Patrycja Hrabiec-Hojda

Patrycja Hrabiec-Hojda

Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz zarządzania i marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad ośmiu lat zajmuje się dostarczaniem informacji dla firm i instytucji, prowadząc Agencję Infobrokerska.pl. Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Kontrwywiadu Wojskowego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie, pracowników Rafinerii Trzebinia S.A., Jagiellońskiego Centrum Innowacji oraz PMR Ltd. Od czterech lat prowadzi również wykłady na państwowych i prywatnych uczelniach w całym kraju.

Prelegenci | Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel

Jest adiunktem i dyrektorem biblioteki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz edukacji informatycznej zdobyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendia i staże naukowe realizowała w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, Niemieckiej Bibliotece Narodowej oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Była członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę przy MNiSW. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, organizacją systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

Prelegenci | Bożena Jaskowska

Bożena Jaskowska

Bożena Jaskowska

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego; absolwentka studiów MBA IT w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim; pracę doktorską na temat kultury organizacyjnej w służbach informacyjnych obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 2008 r. Autorka licznych prac i artykułów publikowanych w branżowych czasopismach bibliotekarskich polskich i zagranicznych. Redaktor naukowy "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych". W obszarze zainteresowań naukowych B. Jaskowskiej znajdują się takie zagadnienia jak: marketing internetowy usług bibliotecznych, informacja naukowa w sieci, bibliotekarstwo cyfrowe i mobilne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kultura organizacyjna w bibliotekach. Prywatnie miłośniczka triathlonu i roweru, podróży, snowboardu i starych saabów.

Prelegenci | Tomasz Kapuściński

Tomasz Kapuściński

Konsultantem IBBC Group od 2008 roku, odpowiada za usługi z zakresu wywiadu gospodarczego w Polsce i za granicą. W firmie zarządza obecnie działem zajmującym się głównie wywiadem konkurencyjnym i analizami due diligence. W ubiegłym roku znalazł się w gronie ekspertów opracowujących standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu systemowego ?PO KL, B2.2: Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców? dla zawodu infobrokera. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim (politologia) oraz magisterskie na Collegium Civitas (analiza bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego).

Prelegenci | Marcin Meller

Marcin Meller

Prezes zarządu MIIS Spółka z o.o. sp. k. Autor szkoleń, trener oraz konsultant w zakresie wywiadu jawnożródłowego (OSINT).

Prelegenci | Tadeusz Wojewódzki

Tadeusz Wojewódzki

Tadeusz Wojewódzki

Praktyk i teoretyk zarządzania projektami. Ekspert pomorskiego panelu ekspertów ZPORR 1.5 - Społeczeństwo informacyjne, ekspert KFE koordynator merytoryczny, sekretarz, trener i wykładowca, z obszaru kapitału ludzkiego, w kilkudziesięciu projektach.
Łączy doświadczenia wyniesione ze szkoleń i wdrożeń brytyjskich produktów Cabinet Office, z produktem MSE Explorer: polskim narzędziem do diagnozowania krytycznych uwarunkowań środowiska operacyjnego Portfela, Programów i Projektów. Trener wiodący MSE Explorer - DEVOTEAM Center of Excellence S.A.
Specjalizuje się w identyfikacji krytycznych czynników efektywności organizacji, opartej na unikatowych doświadczeniach poznańskiej szkoły metodologicznej -humanistyki zintegrowanej. Doktorat z zakresu metodologii nauk u Prof. dr hab. J. Kmity - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Telefonista magazynu Zarządzanie Projektami, autor blogu Infobrokerstwo. Problematyka Jakości wiedzy.
Były siatkarz. Entuzjasta gier zespołowych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78