centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
NARZĘDZIA IT W ZARZĄDZANIU KADRAMI
NOWE POTRZEBY = NOWE ROZWIĄZANIA
Warszawa, 02.04.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Podczas zaplanowanego seminarium pt. "Narzędzia IT w zarządzaniu kadrami. Nowe potrzeby - nowe rozwiązania" uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi trendami HRM oraz innowacyjnymi narzędziami HR takimi jak Motivational Maps. Ponadto zaproszeni specjaliści odpowiedzą na pytanie jak budować silną markę pracodawcy poprzez employer branding oraz przedstawią portal biznesowy jako narzędzie networkingu.
Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników wydziałów kadr, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną problematyką.

PROGRAM

2 kwietnia 2014 r.
10:00 Wykład: Kluczowe trendy HRM na najbliższe lata
 • Paradygmat efektywności w HRM
 • Mobile learning
 • Zarządzanie przez Talenty (nie mylić z zarządzaniem talentami)
 • Neuropsychologia w HRM
 • Kultura organizacyjna - zarządzanie przez wartości
 • Nowe oblicza coachingu
 • Ścieżki kariery
 • Organizacyjna innowacyjność
 • Grywalizacja w HRM
 • Budowanie zaangażowania i energii pracowników
Grzegorz Filipowicz
(Competency Institute )
10:45 Wykład: Motivational Maps - innowacyjne narzędzia HR
Problem z motywacją polega na tym, że jest niewidoczna. Podobnie jak z kapitałem intelektulnym rodzi się pytanie o to jak ją zmierzyć i nią zarządzać. Motivational Maps wprowadza po raz pierwszy w historii pomiar motywacji, i pozwala określić zarówno, co konkretnie motywuje daną osobę (pomiar natężenia poszczególnych motywatorów) jak i obecny poziom motywacji. Wszystko po to, aby motywacją zarządzać, podnosić, utrzymywać na wysokim poziomie. Motivational Maps to narzędzie diagnostyczne on-line, które wnosi kompletnie nową jakość do dziedziny motywacji.
 • Motivational Maps - co to jest za narzędzie.
 • Jak MM mierzy motywację.
 • Jak narzędzie wygląda i działa od strony użytkownika końcowego (osoby wykonującej test).
 • Jak wygląda raport z pomiarami.
 • Jak narzędzie wygląda od strony administratora (osoby przydzielającej i analizującej wyniki testu).
Dorota Raniszewska
(Garden HR)
11:30 Wykład: Portale społecznościowe - perspektywa kandydata
 • Zmiana podejścia na przestrzeni 3 lat.
 • Profil na portalu biznesowym jako pierwszy krok przy poszukiwaniu pracy.
 • Narzędzia internetowe używane przez kandydatów.
 • Wizerunek pracodawcy na GoldenLine i LinkedIn - perspektywa kandydata.
 • Portal biznesowy jako narzędzie networkingu.
Karolina Szymanek, Natalia Zagrodzka, Katarzyna Młynarczyk
(Lee Hecht Harrison DBM)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Wygrywająca strategia employer branding
 • Proces pracy nad strategią EB
 • Skuteczne EVP
 • Planowanie i pomiar działań
 • Przykłady ciekawych działań pracodawców
Anna Mikulska
(MJCC Employer Branding Cosultants)
13:20 Wykład: Od strony kariera do aplikacji na urządzenia mobilne. Informatyka na usługach employer brandingu.
 • Jakie są warunki efektywnej komunikacji z kandydatami?
 • Jak informatyka może wesprzeć HR w budowaniu wizerunku pracodawcy?
 • Co jest trendy, co passe (na przykładach konkretnych narzędzi i wdrożeń).
Joanna Kotzian, Magdalena Pancewicz
(HRK SA)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Zawarcie lub rozwiązanie umowy o pracę przy użyciu elektronicznych form komunikacji na odległość
 • Czy możliwe jest prowadzenie rokowań w zakresie warunków zatrudnienia przy użyciu elektronicznych środków łączności (np. e-mailowo, faxem, itp.)?
 • Od czego zależy skuteczność umowy o pracę zawartej w formie elektronicznej?
 • Kiedy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia złożone w formie elektronicznej jest prawnie skuteczne?
 • Jakimi działaniami można usunąć wadę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia złożonego elektronicznie?
Agata Lankamer - Prasołek
(Pogotowie Kadrowe)
15:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78