centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
Warszawa, 9.09.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Uczestnicy warsztatów:
Warsztaty przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna
2. Dyskusja

Warsztaty poprowadzi:
Ingrid Szrajer

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatów

PROGRAM

I. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

 1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 2. Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa
 3. Logika interwencji
 4. 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 5. Programy krajowe i regionalne
 6. Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań?
  1. PO Inteligentny Rozwój
  2. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  3. PO Polska Cyfrowa
  4. PO Infrastruktura i Środowisko
  5. PO Polska Wschodnia
  6. RPO
 7. Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 8. Rodzaje projektów

II. System wyboru projektów - projektowane zmiany

 1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 2. Typy Beneficjentów
 3. Zasady i kryteria wyboru projektów
 4. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

III. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020

 1. Poziom dofinansowania
 2. Pomoc publiczna
 3. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 4. Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany
 5. Projekty generujące dochód
 6. Trwałość projektu - istotne zmiany
 7. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 8. Zaostrzenie kontroli projektów

IV. Dyskusja i konsultacje

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78