centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
NOWE REGULACJE PRAWNE INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
Warszawa, 29.01.2014 Koordynator:

PROGRAM

29 stycznia 2014 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Analiza prawna projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Zmiany definicji najważniejszych pojęć w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  1. Informacja handlowa
  2. System teleinformatyczny
  3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. Zawód regulowany
 • Uzupełnienie katalogu wyłączeń stosowania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Zmiany w zakresie regulacji zasady państwa pochodzenia
  1. Zasada państwa pochodzenia
  2. Modyfikacja regulacji ograniczeń swobody świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Zmiany w zakresie obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną
  1. Obowiązki informacyjne
  2. Obowiązki podmiotu rozpowszechniającego informację handlową
  3. Informacja handlowa zawodów regulowanych
 • Zmiany w zasadach wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wyłączenie odpowiedzialności podmiotu udostępniającego wyszukiwarkę
  2. Wyłączenie odpowiedzialności podmiotu zamieszczającego odesłanie (link)
  3. Modyfikacja wyłączenia odpowiedzialności host providera
  4. Wyłączenie stosowania art. 14 i 14a u.ś.u.d.e.
  5. Nowelizacja art. 15 u.ś.u.d.e.
 • Procedura zgłaszania i uniemożliwiania dostępu do bezprawnych danych lub do informacji pozwalających na zlokalizowanie bezprawnych danych.
 • Podsumowanie
r.pr. Witold Chomiczewski, LL.M
11:30 Wykład i konsultacje: Obowiązki sprzedawcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych. Zakres kontroli GIODO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zasady ochrony danych osobowych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie o ochronie danych osobowych - wzajemne relacje ustaw
 • Obowiązki ochrony danych osobowych (przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne, obowiązki czasowości i adekwatności przetwarzania danych, inne obowiązki określone w ustawie o ochronie danych osobowych).
 • Kontrola GIODO:
  1. przedmiot kontroli
  2. środki kontrolne i pokontrolne
  3. przykłady spraw rozpatrywanych przez GIODO dotyczących ochrony danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Potencjalny wpływ zmian Dyrektywy (2011/83/UE) dotyczącej praw konsumentów na przepisy normujące handel elektroniczny w Polsce.
Maciej Szczepański
(Grupa Allegro)
13:40 Wykład: Składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej - czy nastąpią jakieś istotne zmiany?
 • Formy oświadczeń woli ujęte w u.ś.u.d.e.
 • Oświadczenie woli a oświadczenie wiedzy.
 • Wady oświadczenia woli.
 • U.ś.u.d.e. a projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw
 • Relacja przepisów K.c. do u.ś.u.d.e.
dr Jacek Murzydło
14:10 Wykład: Prawo do błędu w sklepie internetowym i prawo do odstąpienia od umowy
mec. Monika Jurkiewicz
14:40 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Odpowiedzialność przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż wysyłkową za utratę lub uszkodzenie przesyłki
 • Sprzedaż wysyłkowa - miejsce spełnienia świadczenia - uwagi ogólne.
 • Wydanie towaru w umowach zawieranych przez konsumentów w świetle ustawy o z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • Ryzyko utraty lub uszkodzenia przesyłki w świetle orzecznictwa oraz poglądów doktryny;
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a postanowienia regulaminów sklepów internetowych przewidujące wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za działanie poczty i firmy kurierskiej
 • Obowiązek sprawdzenia przesyłki - uwagi teoretyczne i praktyczne.
  Podsumowanie
mec. Monika Jurkiewicz
15:20 Wykład i konsultacje: Prawa autorskie przy prowadzeniu działalności e-commerce
 • Utwory i przedmioty praw pokrewnych wykorzystywane w działalności e-commerce - kwalifikacja autorskoprawna takich treści wykorzystywanych w działalności komercyjnej jak: oferty, teksty reklamowo- promocyjne, zdjęcia towarów, tłumaczenia, opracowania muzyczne, nagarnia muzyczne
 • Zasady ochrony strony internetowej za pośrednictwem której przedsiębiorca prowadzi działalność komercyjną (utwór, baza danych)
 • Dozwolony użytek utworów w działalności e-commere - w szczególności analiza art. 33 "3" i 33 "4" pr. aut.
 • Umowy autorskoprawne dotyczące wykorzystania cudzych utworów w działalności e-commerce.
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński)
16:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78