centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IX seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI
OSZCZĘDZANIE ENERGII W SERWEROWNIACH
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH MEDIÓW
Warszawa, 07.10.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Bartłomiej Adamski

Bartłomiej Adamski

Bartłomiej Adamski

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalność Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ochrona Powietrza i Termiczna Utylizacja Odpadów, członek krakowskiego oddziału PZITS. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika ds. techniczno-handlowych w firmie KLIWEKO BTH, dystrybutora wiodących urządzeń klimatyzacyjnych. Autor ok. 100 artykułów w czasopismach recenzowanych, wielu publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych, wdrożenia rozwiązania technicznego w centralach dachowych typu roof-top firmy CLIVET a także licznych ekspertyz i analiz technicznych. Autor książki: „Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne”, której część pierwsza zat. „Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym”, jest dostępna w księgarniach technicznych. Tematyka zainteresowań to: energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji.

Prelegenci | Robert Berliński

Robert Berliński

Robert Berliński

Ma ponad 15 - letnie doświadczenie zawodowe. Swoją pracę rozpoczął, jako projektant instalacji telekomunikacyjnych oraz energetycznych w spółce świadczącej usługi w branży IT. Umiejętności, które tam zdobył zaowocowały współpracą z grupą SOFTBANK (dziś ASSECO), gdzie zajmował się przygotowaniem infrastruktury technicznej dla realizowanych przez spółkę projektów. Uczestniczył w realizacji wielu projektów zarządzając zespołem przygotowującym infrastrukturę energetyczną oraz teletechniczną. W swoim dorobku zawodowym może pochwalić się przygotowaniem projektów koncepcyjnych, technicznych oraz realizacją kilkunastu obiektów Centrów Przetwarzania Danych (DATA CENTER). Obecnie współpracuje z wieloma firmami z branży IT, gdzie wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności wspiera realizację budowy takich inwestycji. Aktualnie w firmie BCA Group zajmuje się doradztwem w zakresie realizacji dobrych praktyk wykonywania testowania i odbiorów infrastruktury krytycznej obiektów DataCenter (commissioning). Był uczestnikiem wielu projektów Centrów Przewarzania Danych zarówno na terenie Polski jak i Europy, podczas których poznał różne rozwiązania techniczne. Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera partnerów biznesowych uczestnicząc w realizacjach obiektów Data Center na terenie Polski i Europy.
Jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację specjalisty Uptime institute - ATS Accredited Tier Specialist oraz certyfikację CDCDP™ (Certified Data Center Design Professional CNet). Pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację obiektu zgodnie z wymogami TIER III według wytycznych Uptime Institute. Aktualnie przy współpracy z firmą EPI z Singapuru promuje certyfikację obiektów względem wytycznych ANSI/TIA-942 oraz nowe standardy utrzymania obiektów Data Center.

Prelegenci | Dariusz Głowacki

Dariusz Głowacki

Dariusz Głowacki

Country Manager odpowiedzialny za Polskę w Cyber Power Systems B.V. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na wydziale Psychologii Społecznej. 14 letnie doświadczenie zawodowe, z których 10 lat związane jest ze sprzedażą a od ponad 6 lat z branżą IT. Od 2003 roku pracował dla WKRA SA, dystrybutora w branży księgarskiej pełniący funkcję najpierw Specjalisty ds. Sprzedaży a następnie Managera Działu Sprzedaży. Odpowiedzialny za implementację jednej z pierwszych w branży, internetowej platformy zakupowej dla klientów oraz systemu mobilnej sprzedaży dla handlowców na urządzeniach typu Palm Size PC. Od 2007 roku w Lestar Sp. Z o.o. na stanowisku Managera Sprzedaży odpowiedzialnego za sprzedaż UPSów w Polsce i Europie. Od 2011 roku związany z CyberPower Systems, producentem energooszczędnych systemów zasilania awaryjnego dla branży IT , Telecom oraz Elektro, jako Country Manager odpowiedzialny za rozwój oraz politykę sprzedażową i marketingową marki w Polsce.

Prelegenci | Błażej Jachimowicz

Błażej Jachimowicz

Błażej Jachimowicz

Od 2008 roku uczestniczę w inwestycjach związanych z projektowaniem i budową serwerowni i centrów danych. Pełniłem przy tym różnego rodzaju role – od konsultanta poprzez projektanta rozwiązania i kierownika projektu aż po menadżera marki świadczącej takie usługi.
W 2007 roku ukończyłem studia na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej – kierunek Informatyka, specjalizacja Systemy i Sieci Komputerowe. Dało mi to solidne podstawy do podjęcia swojej pierwszej pracy, jeszcze w trakcie ich trwania, na stanowisku administratora sieci komputerowej, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z problematyką urządzeń serwerowych oraz kwestią ich umiejscowienia w budynku firmy.
W międzyczasie, dla lepszego zrozumienia zasad działania sieci komputerowych – lokalnych jak i rozległych – odbyłem czterosemestralny, popularny kurs Cisco CCNA, który jeszcze bardziej otworzył mi oczy na zagadnienia związane z siecią internet oraz niezbędnymi do jej funkcjonowania serwerowniami.
Mój los tak się potoczył, że trafiłem do firmy, która miała możliwość podjęcia realizacji mniejszych i większych serwerowni i mogłem w tym uczestniczyć. Dało mi to bardzo duże doświadczenie, szczególnie od strony przygotowania inwestycji, praktycznej realizacji projektów i współpracy z projektantami, organizacji budowy oraz współpracy z kierownikami robót jak również w kwestiach prawnych z tym związanych.
Obecnie jestem całkowicie niezależny, niezwiązany z żadną firmą z branży.

Prelegenci | Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Dyrektor Działu Inżynierskiego Emerson Network Power Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza. 10 lat doświadczenia w systemach HVAC. Od 5 lat pracuje w branży Data Center, gdzie wyspecjalizował się w zagadnieniach optymalizacji zużycia energii systemów klimatyzacji precyzyjnej i zasilania gwarantowanego. Od 2012r. odpowiedzialny za budowę Działu Inżynierskiego w Emerson Network Power Sp. z o.o., zapewniając wsparcie techniczne oraz koncepcje rozwiązań systemów o krytycznym znaczeniu dla ciągłości funkcjonowania biznesu dla Użytkowników Końcowych w Polsce i w krajach Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Prelegenci | Maciej Żuk

Maciej Żuk

Architekt systemów chłodzenia Centrów Danych oraz klastrów obliczeniowych w Atende S.A. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów chłodzenia technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem Data Center.

Program
Sprawozdanie
Firmy w programie
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78