centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY
Warszawa, 21.01.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Szkolenie polecamy:

 • Dyrektorom i specjalistom HR
 • Dyrektorom działów R&D,
 • Pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz prac projektowych,
 • Szefom firm informatycznych, firm zajmujących się projektowaniem, tworzeniem nowych rozwiązań technicznych, wynalazków, know - how itp.
 • Szefom firm zajmujących się pracami projektowymi, designem itp
 • Prawnikom oraz radcom prawnym przedsiębiorstw.

Warsztaty poprowadzą:
r. pr. Roman Bieda, Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy
dr Justyna Czerniak - Swędzioł, Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego KPPM Paluch i Wspólnicy, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

I. Zasady nabywania przez pracodawcę praw własności intelektualnej stworzonych przez pracowników.

 • Zasady nabywania przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (programy komputerowe, projekty, dokumentacja itp.)
 • Zasady nabywania przez pracodawcę praw do wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych stworzonych przez pracownika
 • Projekty racjonalizatorskie
 • Zasady nabywania praw do know - how wypracowanego przez pracownika w ramach zatrudnienia.
 • Zasady nabywania przez pracodawcę praw do baz danych stworzonych przez pracownika.
(r. pr. Roman Bieda)

II. Ochrona informacji poufnych pracodawcy.

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy w trakcie oraz po ustaniu stosunku pracy.
 • Ochrona informacji poufnych pracownika w ramach prawa pracy.
 • Umowy o zachowaniu poufności
 • Najlepsze praktyki związane z ochroną informacji w firmie.
 • Czy pracownik może wykorzystać u innego pracodawcy umiejętności nabyte w ramach zatrudnienia w innej firmie (problematyka tzw. pracowniczego know - how).
(r. pr. Roman Bieda)

III. Zakaz konkurencji pracownika.

 • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia
  1. Działalność konkurencja pracownika
  2. Nieodpłatność i odrębność umowy
  3. Moment zawarcia , czas obowiązywania i skutki odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji
  4. Zakaz konkurencji a podstawowe obowiązki pracownika
 • Klauzula konkurencyjna czyli zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  1. Charakter prawny klauzuli konkurencyjnej;
  2. Obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia;
  3. Tryb i forma zawarcia umowy;
  4. Elementy dodatkowe klauzuli konkurencyjnej
  5. Odszkodowanie jako forma rekompensaty za ograniczenie wolności pracy;
 • Odpowiedzialność pracownika za złamanie zakazu konkurencji
 • Skutki i konsekwencje prawne naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji w trakcie zatrudnienia
 • Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych - analiza porównawcza
 • Zagadnienie nieuczciwej konkurencji pracownika
(dr Justyna Czerniak - Swędzioł)

IV. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (telefony, sprzęt komputerowy itp.)

 • Zasady odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy w mieniu powierzonym (laptop, telefon, oprogramowanie itp.)
 • Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
(dr Justyna Czerniak - Swędzioł)

V. Prawo pracownika do prywatności a monitoring w zatrudnieniu

 • Dopuszczalność stosowania monitoringu
 • Monitoring poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz korzystania z Internetu
 • Zachowanie pracownika poza miejsce i czasem pracy i jego wpływ na zatrudnienie
 • Kontrola telepracownika w domu jako miejscu świadczenia pracy
(dr Justyna Czerniak - Swędzioł)

HARMONOGRAM PRZEBIEGU WARSZTATÓW::
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
13:00 - przerwa na lunch
13:30 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatów
Przez cały czas trwania warsztatów ciągły serwis napojów gorących i drobnych przekąsek
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78