centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY
Warszawa, 3.06.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Roman Bieda

Roman Bieda

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Prelegenci | Justyna Czerniak - Swędzioł

Justyna Czerniak - Swędzioł

Justyna Czerniak - Swędzioł

Wykształcenie:
- absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, 2003);
- doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy (2006), rozprawa doktorska pt. „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy” wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez IPiSP pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2008);
- radca prawny w OIRP w Krakowie (2009);

Doświadczenie zawodowe i naukowo-dydaktyczne:
- w latach 2003 – 2015 współpracownik kancelarii prawnych w Krakowie i Katowicach,
- od września 2012 r. do teraz – Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- wykładowca m.in. na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy organizowanych przez Katerę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Publikacje naukowe:
- autorka licznych publikacji m.in. z tematyki zakazu konkurencji w zatrudnieniu, obowiązków pracowniczy, uprawnień związanych z rodzicielstwem
- autorka książki „Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007r.;
- współredaktor książki „Polskie prawo pracy. Kazusy” LexisNexis, Warszawa 2013 r.;
- redaktor książki „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” C.H. Beck, Warszawa 2014 r.;

Doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie:
- doradztwa pracodawcom w zakresie przyjęcia najlepszych rozwiązań i form zatrudniania personelu;
- doradztwa w zakresie przygotowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich;
- doradztwa i zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy;
- zastępstwa procesowego w sprawach z udziałem organów ubezpieczeniowych;

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78