centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXII edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE
POLITYKA ANTYBIOTYKOWA W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH
MOŻLIWOŚCI REDUKCJI KOSZTÓW NAWET O 10%
Warszawa, 16.01.2014 Koordynator:

PROGRAM

16 stycznia 2014 r.
10:00 Wykład: Istotne parametry w podejmowaniu decyzji o antybiotykoterapii
 • Prawdopodobna etiologia zakażenia
 • Miejsce i sposób leczenia
 • Wybór antybiotyku do terapii empirycznej i celowanej
  1. aktywność wobec drobnoustroju
  2. czas i sposób podania antybiotyku
  3. parametry farmakokinetyczno-farmakodynamiczne
  4. interakcje
 • Przestrzeganie reżimu terapii
  1. dyscyplina/motywacja pacjenta/lekarza
  2. złożoność leczenia
  3. działania niepożądane
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska - Fangrat
(Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej)
10:50 Wykład: Najczęściej popełniane błędy w antybiotykoterapii
Antybiotykoterapia w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych stanowi dzisiaj jedno z największych wyzwań w odniesieniu do praktyki klinicznej. W coraz większej liczbie placówek szpitalnych hospitalizowani są pacjenci od których izolowane są szczepy wielolekooporne. Jedną z przyczyn narastania antybiotykooporności jest nieracjonalna antybiotykoterapia, która nie przynosi korzyści terapeutycznych, natomiast powoduje selekcje szczepów opornych na antybiotyki, jak i również indukuje występowanie powikłań polekowych. Racjonalna terapia antybiotykowa wymaga analizy wielu aspektów: określenia potencjalnego zakażenia i jego ogniska, oceny prawdopodobnego patogenu wywołującego zakażenie, dostosowanie odpowiedniego antybiotyku po zapoznaniu się z wynikami mikrobiologicznym, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz farmakoekonomiki.
dr n. farm. Jarosław Woroń
(specjalista farmakologii klinicznej)
11:40 Odpowiedzi na pytania, dyskusja
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Korzyści z prowadzenia aktywnej polityki antybiotykowej
 • Akty prawne
 • Mikrobiolog kliniczny i jego rola w skutecznej antybiotykoterapii
 • Aspekt usług mikrobiologicznych świadczonych poza placówką opieki medycznej
 • Przykłady efektywnych oszczędności związanych z terapią celowaną
Małgorzata Skarżycka
(specjalista mikrobiologii medycznej)
13:10 Wykład i dyskusja: Audyt antybiotykowy w jednostkach ochrony zdrowia - celowość i efekty. Oszczędności w kosztach funkcjonowania szpitali i przychodni w wyniku zastosowania racjonalnej polityki antybiotykowej.
 • Cel stosowania szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)
 • Udział kosztów antybiotykoterapii w kosztach szpitala
 • Skuteczność prowadzenia SPA w obniżeniu kosztów leczenia i pobytu pacjenta w szpitalu
 • Celowość przeprowadzenia audytu w zakresie SPA
 • Metodyka audytu
 • Prezentacja wyników audytu ( wnioski i sugestie dla stosowania SPA w jednostce szpitalnej)
Małgorzata Skarżycka
(specjalista mikrobiologii medycznej)
13:50 Odpowiedzi na pytania, dyskusja
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Case study: Konsumpcja antybiotyków a szpitalna polityka antybiotykowa w "PRO-MEDICA" Sp. z o.o. Mazurskim Centrum Zdrowia w Ełku
"Pro-Medica" sp. z o. o. w Ełku w celu poprawy jakości leczenia oraz ze względów ekonomicznych, stworzyła zintegrowany system zarządzania jakością, którego istotny element stanowiła szpitalna polityka antybiotykowa. Wdrożenie programu polityki antybiotykowej spowodowało obniżenie kosztów leczenia, zmianę struktury zużycia antybiotyków. Na podstawie badań sformułowano następujące wnioski:
 • wdrożenie SPA wymaga przygotowania zarówno zespołu ds. antybiotykoterapii
 • odpowiednio wdrożona SPA przynosi korzyści w postaci obniżenia kosztów, zmiany struktury zużycia antybiotyków, podniesienia bezpieczeństwa pacjenta.
Tadeusz Gadomski
(kierownik Laboratoriom Mikrobiologicznego Mazurskie Centrum Zdrowia w Ełku)
15:00 Case study: Przetargi na antybiotyki - wspólne zakupy grupy szpitali i przychodni
 • Charakterystyka jednostek biorących udział w przetargu grupowym
 • Asortyment objęty postępowaniem
 • Czynniki wpływające na warunki cenowe
  1. słabe strony zakupów grupowych
  2. mocne strony zakupów grupowych
 • Wnioski
Stanisława Masłowska
(Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie)
15:45 Odpowiedzi na pytania, dyskusja
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78