centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZĄDZANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW IT
Akademia Umów - warsztaty dla działów prawnych
Warszawa, 10-11.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz negocjacji umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów serwisowych oraz umów będących podstawą korzystania z oprogramowania w przedsiębiorstwie (np. licencje).
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych oraz analizie studium przepadków (case studies).
Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla prawników praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • radcy prawni oraz prawnicy przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny, korzystać z usług utrzymania systemów IT
 • radcy prawni oraz prawnicy zatrudnieni w firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
 • radcy prawni oraz prawnicy zatrudnieni w firmach świadczących usługi IT,
 • kadra zarządzająca IT, dyrektorzy IT oraz managerowie w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego lub skorzystanie z usług IT - posiadającą przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

PROGRAM

DZIEŃ I

I. Prawo własności intelektualnej w IT

 1. Ochrona prawna programów komputerowych. Najnowsze tendencje w zakresie ochrony autorskoprawnej oprogramowania: problematyka ochrony algorytmów, funkcjonalności oprogramowania, ochrona "look &feel" w zakresie oprogramowania
 2. Opracowania oprogramowania - problem korzystania z modyfikacji oprogramowania
 3. Majątkowe i osobiste prawa autorskie. Problematyka pól eksploatacji i ich kontraktowej regulacji. Rozszczepialność praw autorskich.
 4. Problem współtwórczości, w tym problematyka praw do systemu wykonanego na podstawie założeń i informacji przekazanych przez klienta.
 5. Oprogramowanie i dokumentacja tworzone przez pracowników.
 6. Patentowanie programów komputerowych.

II. Umowy dotyczące oprogramowania

 1. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
 2. Nabycie udziału w majątkowych prawach autorskich - praktyczne aspekty zastosowania wspólności praw autorskich, zasady zarządu wspólnym prawem.
 3. Licencjonowanie oprogramowania (podstawowe klauzule umów licencji: okres obowiązywania, zakres licencji, wynagrodzenie, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia, cesje licencji, itp.)
 4. Licencjonowanie w grupach kapitałowych i strukturach wielopodmiotowych
 5. Licencje open source (podstawowe zasady licencji typu open source, typy licencji, korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem licencji open source).
 6. Dzierżawa majątkowych praw autorskich - plusy i ryzyka prawne.
 7. Zastosowanie konstrukcji "legalnego użytkownika" - wątpliwości prawne, propozycje wykładni przepisu art. 75 ust. 1 prawa autorskiego oraz przykłady zastosowania konstrukcji w praktyce biznesowej
 8. Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS
 9. "Leasing" oprogramowania - czy jest możliwy, propozycja optymalizacji podatkowej
 10. Depozyt kodów źródłowych.

III. Najnowsze orzecznictwo ETS dotyczące obrotu "używanym" oprogramowaniem.

IV. Studia przypadków

 1. Wykonanie systemu informatycznego
 2. Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS


RAMOWY HARMONOGRAM I DNIA WARSZTATÓW:
10:00 - kawa na początek dnia
10:30 - rozpoczęcie zajęć
13:00 - przerwa na lunch
13:30 - kontynuacja zajęć
15:30 - przerwa na kawę
15:50 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

DZIEŃ II

I. Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego z perspektywy prawnika

 1. Przegląd metody IT - podstawowe informacje niezbędne w pracy prawnika IT.
 2. Budowanie systemu: modele umowy o wdrożenie systemu informatycznego (usługi/dzieło).
 3. Konstrukcja umowy a metodyki wdrożeniowe ("klasyczne", "zwinne").
 4. Prawne aspekty procedur zarządzania projektem (PM/KS)
 5. Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego. Ryzyka prawne związane z brakiem współdziałania Zamawiającego.
 6. Praktyczne aspekty odbioru systemów IT. Rodzaje i charakter testów. Raportowanie i procedury odbioru - przykłady z praktyki.
 7. "Gwarancja" na system IT. Okres stabilizacji systemu - element procesu wdrożeniowego, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron.
 8. Utrzymanie (serwis) systemu informatycznego.
 9. Regulacje dotyczące zarządzania problemami (zgłaszanie, klasyfikacja usuwania problemów itp.)
 10. Prawa autorskie do elementów "dedykowanych" objętych wdrożeniem, update, upgrade, nowych wersji systemu oraz efektów modyfikacji oprogramowania wykonanych lub dostarczonych w ramach utrzymania systemu
 11. Personel i podwykonawcy - jak ich definiować ? Przykłady zalecanych rozwiązań kontraktowych
 12. Wynagrodzenie i zasady rozliczenia Stron (podstawy płatności/zabezpieczenie płatności/ fixed price/T&M )
 13. Rozwiązanie umowy (odstąpienie, wypowiedzenie) od umowy - modele i skutki prawne, w tym zasady rozliczeń stron.
 14. Regulacje dotyczące odpowiedzialności stron (limity odpowiedzialności, kary umowne, modele alternatywne - praktyka kontraktowa w zakresie umów IT)

II. Studium przypadków - kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego wraz z usługami utrzymania świadczonymi przez wykonawcę.

RAMOWY HARMONOGRAM II DNIA WARSZTATÓW:
08:30 - kawa na początek dnia
09:00 - rozpoczęcie zajęć
12:00 - przerwa na lunch
12:30 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78