centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
PROCEDURY PRZYGOTOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW - ZGODNIE Z WYMOGAMI UNIJNYMI
Warszawa, 04.06.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Wielkimi krokami zbliża się nowy okres programowania UE (na lata 2014-2020) temat stworzenia „dokumentacji” dla nowych projektów stanie się lada moment aktualny. A już wiadomo, że zgodnie z wytycznymi Komisji, instytucje krajowe będą przykładać znacznie większą wagę do prawidłowego zdefiniowania przedsięwzięcia. Przekłada się to w szczególności na większy nacisk na jakość studium wykonalności / biznesplanu.
Doświadczenie prowadzących seminarium (kilkadziesiąt studiów wykonalności dla różnego typu przedsięwzięć, w tym o wartości kilkuset milionów złotych) pokazuje, że dobre zdefiniowanie przedsięwzięcia w postaci studium wykonalności jest jednym z większych problemów w przypadku polskich urzędów. Spotkanie ma na celu z jednej strony pokazać uczestnikom, że studium wykonalności to nie formalny dokument, którego treść merytoryczna nie jest istotna, ale też nie coś nadzwyczaj skomplikowanego, niezrozumiałego i obcego administracji.
Seminarium ma pokazać miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym a zwłaszcza to, że studium wykonalności jest de facto inicjalnym uzasadnieniem biznesowym projektu / programu / portfela

PROGRAM

4 czerwca 2014 r.
9:30 Otwarcie warsztatu i wprowadzenie
Po co jest studium wykonalności?
 • Cykl życia projektu inwestycyjnego i miejsce studium wykonalności.
 • Studium wykonalności jako definiowanie przedsięwzięcia (projekt > program > portfel)
 • 5 obszarów wykonalności - TELOS
Wiesław Paluszyński
(wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
10:30 Otoczenie przedsięwzięcia
 • Otoczenie strategiczne vs otoczenie bliższe – czyli jak uniknąć prostego błędu na samym początku projektu
 • Metoda PEST(LE) jako sposób analizy otoczenia strategicznego
 • Analiza interesariuszy jako narzędzie – kim są interesariusze, klasyfikacja interesariuszy, zarządzanie interesariuszami
 • Przykład z życia
Dariusz Bogucki
11:00 Przerwa, poczęstunek
11:15 Definiowanie przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE
 • Rola i znaczenie studium wykonalności w procesie współfinansowania inwestycji ze środków UE
 • Wprowadzenie do metodyki PCM i macierzy logicznej
 • Analiza celów i problemów
 • Wskaźniki – co to znaczy że wskaźniki maja być SMART
 • Przykład z życia
Dariusz Bogucki
12:15 Analiza techniczna
 • Jaka jest rola analizy technicznej w studium wykonalności
 • Co to znaczy "wariant zerowy”
 • Interoperacyjność jako istotny wymiar dobrej analizy technicznej
 • Przykład z życia
Krzysztof Heller, Sławomir Zygadło
13:15 Przerwa na obiad
13:45 Analiza finansowa vs analiza ekonomiczna
 • Czym jest analiza finansowa a jaka jest rola analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
 • Jakie założenia przyjąć do wykazania celowości przedsięwzięcia w ramach analizy ekonomicznej
 • Przykład z życia
Sławomir Zygadło
14:45 Ryzyko
 • Zarządzanie ryzykiem vs zarządzanie zdarzeniami
 • Ryzyko negatywne (zagrożenie) ale i pozytywne (szansa)
Sławomir Zygadło
15:15 Przerwa na kawę
15:30 Analiza organizacyjno-prawna
 • Role w procesie inwestycyjnym (beneficjent / operator / klient) / dostawcy towarów i usług)
 • Trwałość rozwiązania
 • Wykonalność projektu vs organizacja późniejszej eksploatacji systemu (możliwe warianty)
 • Przykład z życia
Krzysztof Heller
16:00 Studium przypadku (krótka prezentacja), dyskusja
Krzysztof Heller
17:00 Podsumowanie i zakończenie, wręczenie certyfikatów
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78